Ramanauskas-Vanagas spoczął w panteonie przywódców Litwy

W Katedrze wileńskiej odprawiono dzisiaj uroczystą mszę żałobną w intencji dowódcy litewskiej partyzantki Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa. Po mszy kondukt żałobny przejechał na cmentarz Antokolski, gdzie o odbył się uroczysty pochówek z udziałem przywódców państwa.

BNS
Ramanauskas-Vanagas spoczął w panteonie przywódców Litwy

Mszę w Katedrze celebrował wileński arcybiskup Gintaras Grušas, który nazwał dzisiejszy dzień dniem radości i sprawiedliwości. ,,Rzadko pogrzeb jest dniem radości, natomiast dzisiaj taki właśnie jest. Tą radość sprawia przywrócenie sprawiedliwości i spłacenie długu. Cieszymy się, że korzenie naszego drzewa narodowego są żywe”- powiedział Grušas.

,,Jeden człowiek był tak bardzo niebezpieczny dla systemu, tak bardzo ważny, że zlikwidowano nie tylko jego i jego rodzinę, ale próbowano zniszczyć jego tożsamość. To się nie udało” – podczas ceremonii pogrzebowej mówiła prezydent Dalia Grybauskaitė.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas spoczął w panteonie przywódców Litwy.

Ten rok na Litwie jest ogłoszony Rokiem Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa w setną rocznicę jego urodzin.
Vanagas został aresztowany w 1956 r., poddany torturom i w 1957 r. rozstrzelany. Jego szczątki, po latach poszukiwania, zostały odnaleziony dopiero w tym roku na Cmentarzu Antokolskim, w części nekropolii zwanej Cmentarzem Sierocym.

Zorganizowana wojna partyzancka na Litwie, nazywana „wojną po wojnie”, rozpoczęła się w lipcu 1944 roku po zajęciu kraju przez wojska radzieckie i zakończyła się wiosną 1953 r. Szacuje się, że w antykomunistycznym podziemiu walczyło około 50 tys. ludzi.

PODCASTY I GALERIE