Radni Wilna potępili przemoc na Białorusi

Rada Miasta Wilna przegłosowała w środę rezolucję w sprawie ostatnich wydarzeń na Białorusi. Znalazło się w niej potępienie brutalnej reakcji policji na pokojowe protesty mieszkańców, wezwanie władz do zaprzestania arbitralnych aresztowań, a także wsparcie dla demokratycznych przemian.

zw.lt
Radni Wilna potępili przemoc na Białorusi

Ewelina Dobrowolska/Fot. Lukas Balandis/BNS

Rezolucję przedstawiła Ewelina Dobrowolska, radna miasta i prawniczka zaangażowana w obronę praw mniejszości narodowych. Za przyjęciem rezolucji zagłosowali wszyscy obecni na sali, natomiast za jej odrzuceniem nie opowiedział się nikt.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie rezolucji przyjętej przez Radę Miasta Wilna.

Uwzględniając, że wybory prezydenckie na Białorusi z dnia 9 sierpnia 2020 r. nie mogą być uznane za demokratyczne, uwzględniając brutalną reakcję na protesty ze strony białoruskiej władzy, uwzględniając umowę podpisaną między miastem Wilnem a Mińskiem o współpracy, Rada Miasta Wilna zwraca się do władz miasta Mińska, nawołując do przestrzegania prawa do zgromadzeń i wolności słowa, które są zagwarantowane w konstytucji Białorusi, aby wyrazić wsparcie dla mieszkańców Mińska pragnących demokratycznych wyborów, a także nawołuje do powstrzymywania się od arbitralnej przemocy wobec mieszkańców miasta.

PODCASTY I GALERIE