Rada zadecydowała: Szkoła Lelewela ma opuścić Antokol

Mimo zorganizowanego dziś na placu Konstytucji protestu społeczności szkolnych Rada Samorządu Miasta Wilna większością głosów zadecydowała, że Szkoła Średnia im. J. Lelewela ma opuścić budynek na Antokolu i przenieść się do Żyrmun. Ostateczna decyzja w sprawie reorganizacji dziesięciu szkół w Wilnie (w tym dwu polskich) zapadnie podczas następnego posiedzenia.

Małgorzata Kozicz
Rada zadecydowała: Szkoła Lelewela ma opuścić Antokol

Fot. Małgorzata Kozicz

Za decyzją o przeniesieniu szkoły do innego budynku opowiedziało się 31 radnych, 9 było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przyjętym postanowieniem, „Lelewel” ma szansę na zostanie długim gimnazjum i pomyślne zakończenie procesu akredytacji. Od 1 września 2016 roku szkoła będzie jednak musiała opuścić budynek na Antokolu i przenieść się na Żyrmuny, do budynku, gdzie działała filia im. A. Wiwulskiego. Samorząd obiecuje wyremontowanie budynku – ubiega się o 880 tys. euro na ten cel ze środków europejskich. Społeczność szkoły tę propozycję nazywa jednak „szantażem”.

„Społeczność szkoły jest kategorycznie przeciwna nieuzasadnionym zamiarom koalicji rządzącej. Po zmianie budynku szkoły wiele rodzin zetknęłoby się z problemem związanym z gorszym połączeniem komunikacją publiczną. Do naszej szkoły chodzą dzieci mieszkające przy szosie niemenczyńskiej, w Dworczanach, Domu Opieki na Antokolu. Renowacja trwa długo, a dzieci muszą się uczyć w odpowiednich warunkach już teraz. Społeczność szkoły nie widzi obiektywnych przyczyn, dlaczego dzieci miałyby się uczyć gdzie indziej” – mówiła występująca podczas posiedzenia rady Jewgenija Skiland, przedstawicielka szkoły Lelewela.

Przedstawiciele szkoły i opowiadający się po ich stronie politycy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podkreślali niejednokrotnie w trakcie posiedzenia, że w przypadku przeniesienia „Lelewela” na Żyrmuny, na Antokolu nie zostanie żadnej szkoły w polskim bądź rosyjskim językiem nauczania, tymczasem w okolicach Żyrmun koncentracja szkół jest dość duża.

„Odwiedzaliśmy obie szkoły i policzyliśmy, że dzieli je zaledwie około 500 metrów. Uczniowie nie musieliby dojeżdżać kilometrami do innej szkoły, a jedynie przejechać przez most” – odpowiadał na te argumenty mer Remigijus Šimašius.

Wicemer Valdas Benkunskas przekonywał w swoim przemówieniu, że władze samorządu nie dzielą szkół na litewskie, rosyjskie i polskie, a nadrzędnym celem jest zapewnienie dobrej jakości nauczania wszystkim uczniom w Wilnie.

„Na poprzedniej radzie przyjęliśmy uchwałę, że szkoła nie może formować klas 11-12. Teraz okazuje się, że może, pod warunkiem, że opuści budynek. Co wspólnego mają te dwie sprawy? To wygląda na szantaż” – zastanawiał się radny z ramienia AWPL Artur Ludkowski.

Frakcja AWPL proponowała rozdzielenie projektu postanowienia na dwie części – osobne głosowanie nad zezwoleniem na formowanie w szkole klas 11-12, i osobne nad przeniesieniem do innego budynku. Propozycja ta nie została jednak uwzględniona. Wcześniej rada wykreśliła z obrad trzy projekty przygotowane przez AWPL: unieważnienie uchwały z 17 czerwca, która degradowała szkołę Lelewela do statusu podstawowej, zezwolenie na kształtowanie klas 11-12 wszystkim 10 szkołom w Wilnie oraz zezwolenie na uzyskanie statusu gimnazjum Szkole Średniej Lazdynai.

Co dalej? Jeszcze przed posiedzeniem radna Edita Tamošiūnaitė powiedziała dziennikarzom, że dalsze kroki w przypadku szkoły Lelewela będą zależały od rodziców.

„Decyzja należy do rodziców. Poprzednio nowa koalicja nie zezwoliła na kompletowanie 5 klas w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Rodzice zwrócili się do sądu i wygrali ten sąd. Tak i tutaj możliwy jest następny krok, ale zadecydują rodzice” – powtórzyła Tamošiūnaitė.

Tymczasem kwestia 10 szkół w Wilnie – w tym Szkoły Średniej Lazdynai i Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego – nie została ostatecznie rozstrzygnięta. W pierwszym głosowaniu rada większością głosów zaakceptowała uchwałę, zgodnie z którą szkoły zostaną przekształcone w podstawówki. Ostateczna decyzja ma zapaść na następnym posiedzeniu.

PODCASTY I GALERIE