Rada rejonu wileńskiego uhonorowała absolwentów

Na posiedzeniu Rady Samorządu rejonu wileńskiego, które odbywało się przed początkiem nowego roku szkolnego 21 sierpnia, uczczono i nagrodzono 13 absolwentów, którzy, zdając państwowe egzaminy maturalne, zdobyli najwyższe oceny - 100 punktów.

zw.lt
Rada rejonu wileńskiego uhonorowała absolwentów

Fot. vrsa.lt

Najlepszym absolwentom rejonu mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała, wręczyła listy dziękczynne i prezenty. Życzyła przyszłym studentom sukcesów i odwagi w osiąganiu nakreślonych celów, życzyła też, by swoją przyszłość i karierę powiązali z rodzinną Wileńszczyzną.

Do dyskusji Rady przedstawiono sporo projektów uchwał, przygotowanych przez Wydział Oświaty. Radni jednogłośnie poparli i zatwierdzili nowy skład i regulamin Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego. Rada do Spraw Młodzieży – stały kolegialny organ, działający na zasadzie społecznej przy Rady Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawowe jej zadanie – koordynowanie spraw młodzieży, promowanie zaangażowania młodzieży rejonu wileńskiego w życie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne kraju oraz przyczynianie się do realizacji funkcji samorządu w dziedzinie wdrażania polityki młodzieży.

Na mocy kolejnej uchwały Rady uzupełniono listę gimnazjów rejonu: zaakceptowano zmianę typu Szkoły Średniej im. Św. Jana Bosko w Egliszkach na gimnazjum i zatwierdzono nowy statut owego gimnazjum.

Członkowie Rady zgodnie z ogólnymi programami nauczania w roku szkolnym 2015-2016 sprecyzowali komplety klas i grup w placówkach oświatowych rejonu: liczbę grup i średnią ilość dzieci w grupach, liczbę klas i średnią ilość uczniów.

Także postanowiono Szkole Średniej w Sużanach pozwolić do końca lata przyszłego roku przekazać do użytkowania część pomieszczeń (283, 5 m kw.) Gimnazjum w Jęczmieniszkach, które w tych pomieszczeniach będzie mogło organizować procesy edukacyjne.

Poparcie Rady uzyskał przygotowany przez Wydział Inwestycji projekt uchwały Rady, dotyczący przekazania długoterminowego i krótkoterminowego majątku instytucjom rejonu: Czarnoborskiemu Centrum Usług Społecznych i Wielofunkcyjnemu Centrum Kultury w Rudominie. Podczas realizacji projektów urządzenia Centrum Rekreacji i Sportu Młodzieży we wsi Wołczuny, Centrum Kultury w Zujunach i projektu rekonstrukcji gmachu szkoły w miasteczku Mickuny był zgromadzony majątek, który zostanie przekazany powyższym instytucjom.

Wiele uchwał przyjęto w kwestiach planowania terytorium. Rada jednogłośnie zaaprobowała propozycję zwiększenia terenu przejścia granicznego w Szumsku, które znajduje się we wsi Polanki gm. Kowalczuki rej. wileńskiego, w celu założenia placu oczekiwania. Zadanie projektu uchwały – budowa infrastruktury przejścia granicznego zgodnie z wymogami międzynarodowych przejść granicznych.

Na posiedzeniu zatwierdzono również projekt uchwały w sprawie uformowania działki na potrzeby społeczne, która znajdują się we wsi Pociuny gm. Podbrzezie. W przyszłości na tej działce o powierzchni 0,7486 ha planuje się wybudować dom wspólnoty, w ten sposób realizując i zaspokajając potrzeby społeczne.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu wileńskiego vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE