Rada rejonu solecznickiego wybrała komitety i komisje

Powołanie komitetów i komisji Rady samorządu rejonu solecznickiego oraz zatwierdzenie ich składu stały się podstawowymi kwestiami rozpatrzonymi na drugim posiedzeniu Rady samorządu rejonu solecznickiego kadencji 2015-2019, jakie odbyło się 15 kwietnia br.

zw.lt
Rada rejonu solecznickiego wybrała komitety i komisje

Fot. salcininkai.lt

Rada samorządu podjęła decyzję o utworzeniu 6 komitetów i 2 komisji w składzie 4-5 członków.

Komitet ds. ekonomiki, biudżetu i finansów:
Maria Suchocka (przewodnicząca);
Bolesław Daszkiewicz (zastępca przewodniczącej);
Lilia Wierszycka;
Josif Rybak;
Darius Skusevičius.

Komitet ds. oświaty, kultury i młodzieży:
Jadwiga Sinkiewicz (przewodnicząca);
Irena Sworobowicz (zastępca przewodniczącej);
Anaa Jesvilienė;
Kristina Maria Sławińska;
Alicija Ščerbaitė.

Komitet ds. gospodarki komunalnej i rozwoju przedsiębiorczości:
Jerzy Obłoczyński (przewodniczący);
Jaroslav Wojciechowicz (zastępca przewodniczącego);
Wiktor Kulik;
Henryk Tomaszewicz
Julija Mackevič.

Komitet ds. rozwoju wsi i ochrony środowiska:
Anton Bandalewicz (przewodniczący);
Tadeusz Rudzis (zastępca przewodniczącego);
Tadeusz Rus;
Stanisław Wiencius;
Dalia Jankelaitienė.

Komitet ds. socjalnych i ochrony zdrowia:
Tadeusz Romanowski (przewodniczący);
Natalia Gudacz (zastępca przewodniczącego);
Teresa Butrimowicz;
Dalia Jankelaitienė.

Komitet kontroli:
Alicija Ščerbaitė (przewodnicząca);
Anton Bandalewicz (zastępca przewodniczącej);
Bolesław Daszkiewicz;
Julija Mackevič.

Rada samorządu powołała także dwie komisję, w skład których zgodnie z ustawodawstwem wchodzą nie tylko członkowie Rady samorządu, ale też przedstawiciele administracji samorządu oraz społeczności.

Komisja administracyjna:
Henryk Tomaszewicz – przewodniczący komisji, radny;
Artur Wasiukiewicz – st. specjalista wydziału budownictwa i architektury administracji samorządu rejonu solecznickiego;
Renata Siluk – st. specjalista wydziału prawa i personelu administracji samorządu rejonu solecznickiego;
Rita Pechowska – st. specjalista wydziału ochrony praw dziecka administracji samorządu rejonu solecznickiego;
Vladimiras Šilobritas – naczelnik wydziału policji publicznej Komisariatu Policji samorządu rejonu solecznickiego.

Komisja ds. etyki:
Darius Skusevičius – przewodniczący komisji, radny;
Jadwiga Sinkiewicz – radna;
Lilia Wierszycka – radna;
Irena Bojarun – sołtys Bujek;
Danuta Jusiel – przedstaiwciel wspólnoty gminy solecznickiej.

Zgodnie z decyzją radnych do Rady Rozwoju regionu Wileńskiego zostali wydelegowani mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i radny Tadeusz Romanowski, na Zjazd Asocjacji Samorządów Litwy – mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i radna Maria Suchocka.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu solecznickiego salcininkai.lt.

PODCASTY I GALERIE