Rada miasta nie zgodziła się na zmianę decyzji w sprawie szkoły Lelewela

We środę podczas posiedzenia Rady Miasta Wilna odbyło się głosowanie dotyczące reorganizacji oraz przeniesienia do innego budynku szkoły im. Joachima Lelewela w Wilnie.

zw.lt
Rada miasta nie zgodziła się na zmianę decyzji w sprawie szkoły Lelewela

Fot. Joanna Bożerodska

Radna Edyta Tamošiūnaitė do Rady samorządu stolicy złożyła wniosek odwołania decyzji o „Reorganizacji oraz przeniesieniu szkoły im. Joachima Lelewela w Wilnie”, która była podjęta 15 lipca 2015 roku.

Podczas środowego posiedzenia rady 23 radnych głosowało przeciwko (57 proc. ogółu), pięciu radnych powstrzymało się od głosu, 12 członków Rady głosowało za odwołaniem decyzji w sprawie reorganizacji szkoły im. Lelewela. Projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu.

17 października szkoła im Joachima Lelewela została przeniesiona ze starego budynku na Antokolu do pomieszczeń przy ulicy Minties 3.

Na razie prace budowlane zostały zakończone tylko wewnątrz budynku. Prace zewnętrzne mają być zakończone w kwietniu 2017 roku.

PODCASTY I GALERIE