Punkt Widzenia: Komu zależy na oryginalnej pisowni nazwisk?

Prawa mniejszości narodowych na Litwie od wielu lat są przedmiotem sporów polityków. Czy jednak wszystkie postulaty są dla Polaków jednakowo ważne? Porozmawiamy o tym w środę o 12.07 w programie "Punkt Widzenia" na antenie Radia Znad Wilii.

zw.lt
Punkt Widzenia: Komu zależy na oryginalnej pisowni nazwisk?

Fot. zw.lt

W kontekście praw mniejszości narodowych jednym z najczęściej poruszanych w przestrzeni medialnej i politycznej tematów są prawa językowe – dotyczące oryginalnego zapisu imienia i nazwiska czy dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic. Politycy litewscy od lat składają deklaracje bez pokrycia, politycy i działacze polscy mówią o dyskryminacji, eksperci międzynarodowi są raczej zgodni, że sytuacja na Litwie odbiega od standardów praw człowieka. Tym zagadnieniom była między innymi poświęcona konferencja „Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie”, która odbyła się przed paroma dniami w Wilnie.

„Pozbawiając prawa na oryginalny zapis nazwiska, pozbawiamy osobę tożsamości, godności. Z punktu widzenia polityki państwa działania polegające na urzędowym zmienianiu zapisu imienia i nazwiska, poddawaniu go regułom języka państwowego, są wyrazem przymusowej asymilacji” – mówi organizatorka konferencji, dr Elżbieta Kuzborska.

Czy jednak sprawy, o które kruszą kopie politycy, naukowcy, językoznawcy, prawnicy, są istotne dla zwykłych mieszkańców Wileńszczyzny? Czy Polakom rzeczywiście zależy na oryginalnej pisowni nazwisk i wielu z nas skorzystałoby z takiej możliwości prawnej?

„Temat pisowni przez 15 lat był wysuwany na pierwsze miejsce, a w tym czasie po cichu zostały „załatwione” problemy zwrotu ziemi, próbowano też „załatwić” oświatę polską. Mam wrażenie, że stwarza się złudzenie działania, mimo że konkretnych rozwiązań nie ma. Jest to temat niejako narzucony, żeby zaćmić inne ważne dla nas tematy. Takie prawo powinno istnieć i gwarantować obywatelom możliwość oryginalnego zapisu nazwiska, a ile osób z tego skorzysta, zobaczymy. Sprawy mniejszości narodowych muszą być jednak rozwiązywane kompleksowo, dzisiaj najbardziej istotne są dla nas kwestie oświaty, nauki w języku ojczystym” – podkreśla wiceprzewodniczący Sejmu Litwy z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz.

Komu zależy na oryginalnej pisowni nazwisk? Czy zapis nazwiska w paszporcie jest ważny dla naszej tożsamości? Jak oczekiwania polskiej mniejszości oceniane są w społeczeństwie litewskim? Czekamy na Wasze opinie i komentarze!

Gośćmi programu będą Ewelina Baliko, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Katarzyna Miksza, ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Michała Romera, Tadeusz Andrzejewski, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, publicysta oraz Aleksander Radczenko, prawnik, publicysta.

PODCASTY I GALERIE