Punkt Widzenia: Czy istnieje partnerstwo strategiczne Litwy i Polski?

Polska i Litwa są partnerami strategicznymi - to standardowe sformułowanie słyszymy często z ust polityków. Z drugiej strony istniejące napięcia nie znikają, a zadawnione problemy nie są rozwiązywane. Czy partnerstwo obu krajów istnieje tylko "na papierze"? Jaką rolę odgrywa w nim mniejszość polska na Litwie? O tym porozmawiamy w środę o 12.07 w programie "Punkt Widzenia" na antenie Radia "Znad Wilii".

zw.lt
Punkt Widzenia: Czy istnieje partnerstwo strategiczne Litwy i Polski?

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Most energetyczny pomiędzy Polską a Litwą LitPol Link jest już prawie gotowy. To projekt, który ma duże znaczenie nie tylko dla obu krajów, lecz dla Unii Europejskiej jako całości. Dobrze rozwija się współpraca w dziedzinie obronności, wspólne projekty realizują naukowcy i artyści…Jednocześnie politycy ciągle nie mogą dojść do porozumienia w kilku kwestiach, dotyczących przede wszystkim mniejszości narodowych na Litwie. Czy to właśnie Polacy na Litwie są podstawową „kością niezgody” pomiędzy państwami?

„Nie chciałbym wskazywać winnych, ale piłka jest po stronie Litwy. Niektóre zobowiązania strony litewskiej nie zostały dotrzymane, padały konkretne daty konkretnych zaplanowanych postępów w tej dziedzinie, które później nie były dotrzymywane” – mówi Tadeusz Aziewicz, poseł na Sejm RP, przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

„Stosunki strategiczne są dobre, ale łyżka dziegciu może zepsuć beczkę miodu. Obecnie jesteśmy w takiej właśnie sytuacji” – mówi Gediminas Kirkilas, wicemarszałek Sejmu Litwy, przewodniczący litewskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej.

„Pozytywny kontekst obustronnych relacji mus być kształtowany przez cały czas – byliśmy, jesteśmy i będziemy sąsiadami i praca nad relacjami na różnych szczeblach pomaga zwiększać wzajemne zrozumienie” – podkreśla prezez zarządu spółki LitPol Link Artūras Vilimas.

Gośćmi programu będą Piotr Hajdecki, dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej oraz Andrzej Pukszto, kierownik katedry politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Czy partnerstwo Litwy i Polski jest widoczne w praktyce? Co najbardziej psuje relacje między krajami, a co mogłoby wpłynąć na ich poprawę? W jakim kierunku zmierzają stosunki polsko-litewskie?

Czekamy na Wasze opinie i komentarze!

PODCASTY I GALERIE