Puls Oświaty: Zdanowiczi i Wygonowski

W pierwszej części audycji Czesława Zdanowicz, dziekan filii UB w Wilnie opowiedziała o działalności bieżącej uczelni  i planach na przyszłość. Gościem w drugiej części audycji był młody aktor Oskar Wygonowski,  nauczyciel  teatru i kierownik kółka teatralnego w szkole  im. Wł. Syrokomli w Wilnie.

zw.lt
Puls Oświaty: Zdanowiczi i Wygonowski

Fot. Roman Niedźwiecki

PODCASTY I GALERIE