Puls oświaty: Waleria Skirtun o zawodzie nauczyciela

Każdy uczeń ma swojego ulubionego nauczyciela . A taką nauczycielką jest pani Waleria Skirtun , wychowawczyni 3 A Gimnazjum im Wł. Syrokomli w Wilnie

Brenda Mazur
Puls oświaty: Waleria Skirtun o zawodzie nauczyciela

„Nasza pani jest świetna – Można z nią o wszystkim porozmawiać. Jest dobra, uśmiechnięta, ma dobre serce . Jest cierpliwa, wesoła . A na wesołych zajęciach wszystko lepiej wchodzi do głowy” – mówią uczniowie.

„Po prostu trzeba pamiętać o tym, że też kiedyś było sie uczniem” – Powiedziała pani Waleria Skirtun – „Warto być otwartym i zaprzyjaźnić się z młodzieżą. Takie traktowanie uczniów sprawia, że oni odpłacają nauczycielowi uśmiechem i sympatią”.

PODCASTY I GALERIE