Puls Oświaty: Studijos 2017

POLSKA na Międzynarodowych Targach Wiedzy, Edukacji i Kariery „STUDIJOS 2017” w Wilnie. Motywem przewodnim tegorocznej kampanii pod hasłem „Studia w Polsce – Twoja droga do gwiazd” jest dynamicznie rozwijający się w Polsce przemysł wysokich technologii i promocja związanych z tą dziedziną kierunków studiów, takich jak robotyka kosmiczna i mechatronika, na polskich uczelniach technicznych. Swoje propozycje studiów w Polsce przedstawiło wiele polskich uczelni . Między innymi UJ w Krakowie, Politechnika Wrocławska, SGGW w Warszawie , Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, i wiele innych.

zw.lt
Puls Oświaty: Studijos 2017

Fot. Dorota skoczyk

Część I

Część II

PODCASTY I GALERIE