Puls oświaty: Rozpoczęcie roku szkolnego w Mickiewiczówce

„Pierwszy września, koniec lata, wspomnienia z wakacji, pierwsze wrażenia od spotkania w szkole i to jest właśnie początek nowej, długiej lekcji, która nazywa się 2017/2018 rok szkolny” - ymi słowy powitał uczniów, nauczycieli , rodziców i przybyłych ggości : dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Czesław Dawidowicz. Głos również zabrali ks. proboszcz Tadeusz Jasiński i radny miasta Wilna z Ramienia AWPL Jarosław Kamiński. Odbył się uroczysty apel . A pięknej oprawy dodał program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież Gimnazjum A. Mickiewicza.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Rozpoczęcie roku szkolnego w Mickiewiczówce

PODCASTY I GALERIE