Puls oświaty: Rozmowa z logopedą Iwoną Krajewską

Jeśli twoje dziecko ma trudności z mową, terapia logopedyczna, pedagogiczna, ruchowa dają bardzo dobre rezultaty. Do pracy z dzieckiem zachęca logopeda Iwona Krajewska.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Rozmowa z logopedą Iwoną Krajewską

Fot. Puls oświaty

Jeśli twoje dziecko ma trudności z mową, terapia logopedyczna, pedagogiczna, ruchowa dają bardzo dobre rezultaty.
Do pracy z dzieckiem zachęca logopeda Iwona Krajewska.

PODCASTY I GALERIE