Puls oświaty: Ostatni dzwonek w Gimnazjum Jana Pawła II

25 maja W gimnazjum JPII w Wilnie zadzwonił ostatni dzwonek dla maturzystów. Rok 2017, to 21 promocja, 89 abiturientów tworzących 4 klasy.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Ostatni dzwonek w Gimnazjum Jana Pawła II

Fot. Brenda Mazur

Uroczystość poprzedziła ostatnia lekcja wychowawcza i pożegnanie ze wychowawczyniami , którymi były panie : Anna Jasińska, Mirosława Stańczyk, Alicja Junkuniene, Danuta Radewicz. Dyrektor Adam Błaszkiewicz wręczył zasłużonym w nauce i za działalność szkolną, dyplomy uznania. Wyróżnione dyplomami celującymi za osiągniecie w nauce były: Ewelina Molis, Julia Guniewicz, Emilia Urbanowicz, Małgorzata Bogdanowicz. Uroczystość uwieńczyła Msza Św. w Ostrej Bramie.

PODCASTY I GALERIE