Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Podążając za słowami swego patrona, Gimnazjum im Śniadeckiego w Solecznikach dąży do pielęgnowania mowy polskiej. Kształci w duchu polskości, wartościach ważnych dla każdego Polaka.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Za zepsutym językiem, tak jak cień za ciałem,
idzie konieczny upadek smaku, nauki i oświecenia.
Jan Sniadecki

PODCASTY I GALERIE