Puls oświaty: Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

O tym czym szkoła żyje, czym się szczyci. O mających już swe owoce projektach, o nowych wyzwaniach opowiada Dyrektor Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce Helena Juchniewicz, nauczyciele i uczniowie.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

Pierwsza część rozmowy:

Druga część audycji:

PODCASTY I GALERIE