Puls oświaty: Czy warto studiować filologię polską?

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego (do 2007 roku – Katedra Filologii Polskiej) powstało jesienią 1993 roku na mocy umowy między rządami Polski i Litwy.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Czy warto studiować filologię polską?

Fot. Joanna Bożerodska

Dzisiejsze Centrum Polonistyczne od początku swej działalności nawiązuje do chlubnych tradycji wileńskiej polonistyki przedwojennej Uniwersytetu Stefana Batorego .

O programie nauczania, specyfice uczelni, Brenda Mazur rozmawia z językoznawcami: prof. Krystyną Rutkowską, doc. Wiktoria Ušinskienė i Kingą Geben, a także historykiem literatury doc. Ireną Fedorowicz.

Swoimi wrażeniami ze studiów na uczelni podzielili się też studenci.

Od tego roku (czerwiec 2017) Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego ma nowego profesora oraz trzech docentów. Profesorem została językoznawczyni Krystyna Rutkowska . Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu etnolingwistyki porównawczej. Od lat prowadzi badania gwar polskich na Litwie.

Stanowiska docentów otrzymały: Wiktoria Ušinskienė, Kinga Geben oraz Irena Fedorowicz. Wiktoria Ušinskienė i Kinga Geben podobnie, jak Krystyna Rutkowska są językoznawczyniami, natomiast Irena Fedorowicz jest historykiem literatury.

PODCASTY I GALERIE