Puls oświaty: Co trzeba robić, aby język polski przetrwał na Wileńszczyźnie

Co trzeba robić, aby język polski przetrwał na Wileńszczyźnie? Aby nie dominował język rosyjski rosyjski wśród Polaków na Litwie? Jakie wyzwania stoją przed nauczaniem języka polskiego na Litwie? Oraz czy Reforma uczelni wyższych na Litwie nie stanowi zagrożenia dla systemu kształcenia polonistów i innych nauczycieli dla szkół polskich? Na te i inne pytania odpowiadały panie docent Irena Masojć z Uniwersytetu Edukologicznego, i docent Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie odbyło się w DKP z inicjatywy PKD.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Co trzeba robić, aby język polski przetrwał na Wileńszczyźnie

PODCASTY I GALERIE