Puls Oświaty 2016 – 11 – 17

Dalsze losy byłych uczniów polskich szkól na Litwie mogą być inspiracją i motywować do dalszej edukacji. W Pulsie Oświaty goszczą również absolwenci naszych szkół. Dziś uczeń Gimnazjum JPII Aleksander Dzidowski.

Puls Oświaty 2016 – 11 – 17

PODCASTY I GALERIE