Puls oświaty (2014-09-25)

Gościem kolejnej audycji Renaty Widtmann “Puls Oświaty” był Bogusław Grużewski – prof. Uniwersytetu Wileńskiego, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych. Poruszono m.in. temat rozwoju kariery, trafnego wyboru kierunku studiów i kwestie motywowania uczniów i studentów do zdobywania wiedzy. W audycji nadano też wywiad z dyrektorem Szkoły Średniej im H. Sienkiewicza w Landwarowie Franciszkiem Żeromskim.

Puls oświaty (2014-09-25)

PODCASTY I GALERIE