Puls oświaty (18.12.2014)

Gośćmi audycji były Teresa Michajłowicz – dyrektor Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie i Katarzyna Kuckiewicz – laureatka konkursu krasomówczego “Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”.

zw.lt
Puls oświaty (18.12.2014)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej