Puls oświaty (12.02.2015)

Gośćmi audycji “Puls Oświaty” byli polonista ze Szkoły Średniej im. J. Lelewela Oswald Kuźmicki i uczennica Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli Karolina Słotwińska.

zw.lt
Puls oświaty (12.02.2015)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej