Pukszto: Polacy Wileńszczyzny mogą szczycić się Konstytucją 3 Maja

Konstytucja 3 Maja jest łącznikiem Polski i Litwy z kulturą Zachodu oraz wszystkim postępowym – uważa Andrzej Pukszto.

zw.lt
Pukszto:  Polacy Wileńszczyzny mogą  szczycić się  Konstytucją 3 Maja

Fot. Ewelina Mokrzecka

„My jako Polacy Wileńszczyzny i Polacy na Litwie możemy szczycić się tym dokumentem, ponieważ Konstytucja 3 Maja przypomina nam o tym, że jest to pierwszy akt prawny takiej rangi w skali Europy. Pierwszą konstytucję uchwalono w USA, drugą – w Europie i była to konstytucja 1791 roku” – powiedział zw.lt kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie dr Andrzej Pukszto.

„Była ona podpisana i stworzona zarówno przez przedstawicieli elity politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz przedstawicieli Korony Polskiej. To jest ogromny łącznik między Litwą a Polską. Jest to również ogromny łącznik z kulturą łacińską, kulturą Zachodu i ze wszystkim, co postępowe. Konstytucja, kultura prawna były na pierwszym miejscu w Europie. Rzeczpospolita Obojga Narodów, pomimo schyłkowi, dbała o kulturę prawną. Dbała o tradycje demokratyczne. I to jest wielki powód do dumy, że w kontekście całej Europy jesteśmy w pierwszych szeregach” – dodał politolog i historyk.

Konstytucja 3 maja (właściwa nazwa Ustawa Rządowa z dnia 3 maja)  została uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku  i regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać 24 lipca 1792 roku, czyli po nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Natomiast  23 listopada 1793 roku Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

PODCASTY I GALERIE