Przystanki „Pocałuj i jedź” w Wilnie

Na przystankach „Kiss and ride” („Pocałuj i jedź”) w Wilnie rodzice odwożący swoje dzieci do przedszkoli samochodem będą mogli zatrzymać się również po południu.

BNS
Przystanki „Pocałuj i jedź” w Wilnie

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Na takich przystankach możliwy był postój nawet na 15 minut tylko od 7:00 do 9:00. Od teraz będzie można to zrobić również od 16:00 do 18:00.

Według wicemer Wilna Edity Tamošiūnaitė, do tej pory w godzinach popołudniowych rodzice odbierający dzieci z przedszkoli musieli szukać innego miejsca na zatrzymanie się lub robić to w niedozwolonym miejscu.

System „Kiss and Ride” działa w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu miastach europejskich, takich jak Wrocław (Polska), Lille (Francja), Praga (Czechy), Bruksela, Gandawa i Brugia (Belgia), Rotterdam (Holandia) oraz w innych.

Miejsca postoju krótkoterminowego znajdują się w 30 placówkach wychowania przedszkolnego w Wilnie. Można zostawić na nich samochód na maksymalnie 15 minut, za niespełnienie tego wymogu grozi kara administracyjna do 90 EUR.

PODCASTY I GALERIE