Zaprzysiężenie nowej Rady UW – 17 grudnia

17 grudnia, o godz. 13 w Małej Auli Uniwersytetu Wileńskiego nastąpi oficjalna ceremonia zaprzysiężenia nowych członków Rady tej uczelni.

zw.lt
Zaprzysiężenie nowej Rady UW – 17 grudnia

Fot. Erikas Ovčarenko

Po ceremonii w Sali Obrad możliwe jest odbycie się pierwszej obrady nowo wybranej instytucji.

O godz. 15 w Sali Teatralnej odbędzie się uroczysta obrada Senatu Uniwersytetu Wileńskiego. W trakcie tego wydarzenia zostaną wyróżnione osoby, które zrobiły najwięcej dla dobra społeczności uczelni. Najlepsi wykładowcy otrzymają tzw. Nagrodę Rektora. Zostaną wyróżnieni również laureaci naukowej Nagrody Rektora.

Do Rady UW został wybrany m.in. Czesław Okińczyc. Będzie on reprezentować w Radzie dziedzinę rozwoju systemów prawnych, społecznych, ekonomicznych, finansowych i administracyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat był on już członkiem Rady UW.

PODCASTY I GALERIE