Przełomiec: Pan Tomaszewski mija się z prawdą

Maria Przełomiec, znana polska dziennikarka, sekretarz Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" udzieliła wywiadu Telewizji wPolsce, w którym skrytykowała kierownictwo Związku Polaków na Litwie oraz Akcję Wyborczą Polaków na Litwie w kontekście oskarżeń pod adresem prezesa ZPL Michała Mackiewicza o fałszowanie faktur.

zw.lt
Przełomiec: Pan Tomaszewski mija się z prawdą

Fot. Joanna Bożerodska

Michał Mackiewicz otrzymał wezwanie do prokuratury w Polsce w sprawie podejrzeń o nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych na druk „Naszej Gazety”. Z informacji przedstawionych przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wynika, że faktury z drukarni w Białymstoku, gdzie drukowano „Naszą Gazetę” różniły się od tych, które przedstawiał Zarząd Główny ZPL. W 2014 roku nakład faktur według ZPL wynosił 2 tys. egzemplarzy, nakład według drukarni – 1 tys. egzemplarzy. (w 2015 roku – 3000 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys. i w 2016 roku – 4 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys.). Koszt druku według faktur ZPL wynosił 1 088 zł, koszt druku według faktur drukarni – od 600 do 863 zł (2015 r. – 1500 zł/881 zł; 2016 r. – 1900 zł/1195 zł). Łączna wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 (w tym odsetki liczone do dn. 6.06.2018 r.) według szacunków Fundacji wynosi 127 790,51 zł.

„To było zrobione w sposób uwłaczający inteligencji nas wszystkich – drukowano tysiąc egzemlarzy, faktury były na 4 tysiące egzemplarzy. Przy czym faktury były z drukarni w Białymstoku, która zweryfikowała błyskawicznie. To trwało od czterech lat” – mówiła w wywiadzie Maria Przełomiec.

„Obaj panowie idą absolutnie w zaparte” – dodała Przełomiec odnosząc się do komentarzy Waldemara Tomaszewskiego i Michała Mackiewicza w tej sprawie.

Dziennikarka krytykowała także opieszałą działalność polityczną AWPL-ZChR w Sejmie Litwy.

„AWPL ma sukcesy. Problem polega na tym, że nie załatwiła nic, jeśli chodzi o interesy Polaków na Litwie. Nie zgłosiła żadnego projektu ustawy dotyczącego polskiego nazewnictwa bądź polskich nazwisk. AWPL, która była członkiem koalicji rządzącej za czasów premiera Butkevičiusa, miała swojego wiceministra od spraw rolnictwa, od spraw zwrotu ziemi. Nie załatwiono nic – oprócz oczywiście ziemi dla pana Tomaszewskiego” – stwierdziła Maria Przełomiec.

„AWPL to nie jest jedyne środowisko polskie na Litwie. (…) W tej chwili jest polska telewizja na Litwie, ale nie dzięki panu Tomaszewskiemu. To środowisko Polskiego Klubu Dyskusyjnego pierwszy raz wystąpiło z tą inicjatywą. W tej chwili Litwini płacą, na wniosek tego klubu, za to, że jest telewizja polska na Litwie” – powiedziała Przełomiec.

PODCASTY I GALERIE