Przejście graniczne Bieniakonie-Soleczniki objęte ruchem bezwizowym

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wydał dekret, który rozszerza strefę ruchu bezwizowego w obwodach brzeskim i grodzieńskim przy granicy z Polską - poinformowała w środę służba prasowa głowy państwa.

PAP
Przejście graniczne  Bieniakonie-Soleczniki objęte ruchem bezwizowym

Fot. BNS/Lukas Balandis

Istniejące wcześniej dwie strefy bezwizowe – wokół Grodna i wokół Brześcia – zostały połączone w strefę „Brześć-Grodno”. W obwodzie grodzieńskim do ruchu bezwizowego włączono pięć dodatkowych rejonów – berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński.

Nowy dekret Łukaszenki wejdzie w życie po trzech miesiącach od oficjalnej publikacji i zastąpi dokument z grudnia 2017 r. – podała w środę agencja BiełTA.

Na obszarze strefy bezwizowej obywatele 73 państw będą mogli przebywać do 15 dób. Do dotychczasowych 12 przejść na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, objętych ruchem bezwizowym, dodano jeszcze dwa – w Bieniakoniach (Soleczniki) i Berestowicy (Bobrowniki-Polska).

Rozszerzenie ruchu bezwizowego ma sprzyjać rozwojowi turystyki na Białorusi.

PODCASTY I GALERIE