Przegląd prasy wileńskiej 9 września 1939 : Czubaryki szli na Arszawu!

Wojna trwa już od dziewięciu dni. Nastroje stają się coraz mniej optymistyczne. Pojawia się informacja, że Westerplatte się poddało, a wojska niemieckie są już pod Warszawą.

Antoni Radczenko
Przegląd prasy wileńskiej 9 września 1939 : Czubaryki szli na Arszawu!

Fot. Archiwum/Antoni Radczenko

„Czym będzie Polska i Europa… Jedne wielkie pruskie koszary, czy też ocalimy jeszcze wolne życie ludzkie. Tyle razy w ciągu dziejów krwawiliśmy za najświętsze ideały ludzkości. Skrwawimy się jeszcze raz” – napisano na łamach „Kurjera Wileńskiego” w tekście zatytułowanym „Warszawa”.

Na naszą Marnę będziemy czekali krócej, niż Francuzi

Co prawda publicysta „Kurjera” Kazimierz Leczycki nadal przekonuje, że wojna szybo się skończy. „Nie jest sprawą dni, ale sprawą godzin, chwila, kiedy transporty niemieckie w Polsce, odczują na swojej skórze działanie nie tylko lotnictwa polskiego, ale i lotnictwa wojsk sprzymierzonych. Na naszą Marnę będziemy czekali krócej, niż Francuzi w roku 1914” – pisał przedwojenny literat.

Nie patrząc na zwycięstwa wojsk III Rzeszy ludność niemiecka w Grodnie złożyła deklarację lojalności państwu polskiemu. Zarząd Litewskiego Towarzystwa Oświatowego „Rytas” podjął decyzję o zgłoszeniu się do prac Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Pomocy Wojsku. Działalność wznowiło Litewskie Towarzystwo Dobroczynności w Wilnie.

„Kurjer” donosił, że nie patrząc na działania wojenne na wsi praca wre. Dziennik informuje, że w województwie nowogródzkim „wszystkie pola obsiane”.

Durny pan jestesz, pan Wincenty!

W „Słowie” Stanisław Cat-Mackiewicz postuluje, aby rząd centralny przekazał część uprawnień wojewodom. „Obecnie jednak staje się niemożliwe z każdą drobną sprawą zwracać się do central minestralnych” – pisze redaktor naczelny dziennika.

Dziennik informuje poza tym, że „Francuzi atakują ciężkimi czołgami” oraz drukuje biografię Churchila.

Na stronach słowa można przeczytać reportaż z wileńskiej ulicy, gdzie jest przytoczona wypowiedź wilnianina: „Durny pan jestesz, pan Wincenty! Nie markoć sia. Widzieli to my już różne rzeczy. A ci pamieta pan, jak czubaryki szli „na Arszawu!”. Cała morza tego plugastwa prawie cały kraj była zalawszy. A ot i stał sia cud nad Wisło. Tak samo i teraz bendzie” – przytacza dziennik wypowiedź w języku wileńskim.

W projekcie „Przegląd prasy wileńskiej. Wrzesień 1939 roku” pokazujemy, co dwa najważniejsze wileńskie tytuły prasowe w okresie międzywojennym – „Kurier Wileński” i ”Słowo” – pisały i jakie tematy poruszały w dniach 1-18 września 1939 roku, czyli od rozpoczęcia II wojny światowej do zajęcia Wilna przez bolszewików.

PODCASTY I GALERIE