Przegląd prasy wileńskiej 18 września 1939: Możemy być pewni tego zwycięstwa ostatecznego

18 września 1939 roku jest ostatnim dniem w którym ukazuje się „Kurjer Wileński” i „Słowo”. Nazajutrz miasto opanują bolszewicy i niezależna polska prasa na Litwie zniknie na wiele lat .

Antoni Radczenko
Przegląd prasy wileńskiej 18 września 1939:    Możemy być pewni tego zwycięstwa ostatecznego

„Kurjer” pisze o wtargnięciu sowietów na terytorium Polski, ale uspokaja, że to nie wpłynie na zobowiązania sojusznicze Francji i Anglii.

„Trudno w tej mgle, jaka okrywa świat dzisiejszy coś przepowiadać, coś prorokować. Dramat osobisty, jaki dziś przezywamy, jest niewątpliwie największy na przestrzeni ostatnich 2o lat. Ale łączy się z tym nasza głęboka wiara, że Polsce przy ostatecznym obrachunku historii nie może się stać nic złego” – pisze Kazimierz Leczycki.

W numerze jest opublikowany artykuł dr. Zygmunta Rzewnickiego o różnicach włoskiego i niemieckiego antysemityzmu. Autorowi bardziej podoba się antysemityzm włoski.

Pojawia się też kronika kryminalna, a mianowicie w gminie howeznanńskiej wilki chciały napaść na dzieci idące ze szkoły. Dzieci uratował sekretarz gminy Włodimierz Spoćko, który oddał pięć strzałów w powietrze z rewolweru.

Stanisław Cat-Mackiewicz na łamach „Słowa” pisze, że w ostatecznym rozrachunku Polska zwycięży.

„W dniu wczorajszym, w niedzielę 17 września, wojska sowieckie o godzinie 4-ej rano przekroczyły granicę” – pisze Cat w swym ostatnim wstępniaku zatytułowanym „Wilno”.

Mackiewicz pisze, że w momencie publikacji gazety, nie wie gdzie dokładnie znajdują się wojska sowieckie, ale niezłomnie podkreśla: „Ostateczne zwycięstwo przypadnie państwom zachodnim i na to ani Niemcy, ani Sowiety nie poradzą. Możemy być pewni tego zwycięstwa ostatecznego”.

Pisarz i publicysta podkreśla, że Wilno będzie wierne patriotyzmowi i będzie się bronić. „W chwili kiedy moja 17-letnia praca na stanowisku redaktora „Słowa” dobiega kresu, wznoszę okrzyk: Niech żyje żołnierz polski! Boże dopomóż w słusznej walce i zmiłuj się nad Wilnem” – kończy swój tekst Cat.

Jest też tekst ks. Michała Sopoćki. „Od paru tygodni przeżywamy grozę wojny, która rozpętała się na naszej ziemi i powoli obejmuje cały świat” – pisze w „Miłosierdzie Boże a ufność” przyszły święty kościoła katolickiego.

W projekcie „Przegląd prasy wileńskiej. Wrzesień 1939 roku” pokazujemy, co dwa najważniejsze wileńskie tytuły prasowe w okresie międzywojennym – „Kurier Wileński” i ”Słowo” – pisały i jakie tematy poruszały w dniach 1-18 września 1939 roku, czyli od rozpoczęcia II wojny światowej do zajęcia Wilna przez bolszewików.

PODCASTY I GALERIE