Przegląd prasy wileńskiej 12 września 1939 : Czas pracuje przeciwko Niemcom

12 września 1939 roku w wileńskiej prasie pojawia się nadzieja, że w ciągu miesiąca Amerykanie wystawią 3 mln armię, a we Francji zaczyna formować się wojsko polskie.

Przegląd prasy wileńskiej 12 września 1939 : Czas pracuje przeciwko Niemcom

Fot. Archiwum/AntoniRadczenko

„Czas pracuje przeciwko Niemcom. A nadewszystko naród polski, więcej, cała ludność Rzeczpospolitej jest skuta wolą walki, wojny, przetrwania aż do zwycięstwa. Silna wola i silna organizacja może kartę szczęścia wojennego jednym zamachem odwrócić, tak, jak swego czasu dzień 15-go sierpnia 1920 roku, odwrócił sytuację o ileż gorszą od dzisiejszej na decydujące zwycięstwo” – pisał w felietonie „Morał niesprawdzonej pogłoski”na łamach „Słowa” Stanisław Cat – Mackiewicz.

W numerze znajduje się wywiad z byłym ambasadorem RP w Berlinie P. Lipskim, który przybył do Wilna przez kraje skandynawskie i bałtyckie. Ambasador poinformował, że „O nagłej agresji niemieckiej, która nastąpiła w piątek rano, dowiedziały się przedstawicielstwa dyplomatyczne w Berlinie z radja”.

W „Kurjerze Wileńskim” dziennikarze informują, że we Francji zaczyna powstawać polska armia. Leczycki snuje rozważania powołania również armii hiszpańskiej i włoskiej we Francji, ponieważ mieszka tam sporo emigrantów z tych krajów. „I włosi, i Hiszpanie (milion osiemset tysięcy emigrantów) uważają bowiem hitleryzm za sprzymierzeńca tej siły, która pozbawiła ich ojczyzny”.

W samym Wilnie natomiast powstaje ochotniczy batalion akademicki.

W projekcie „Przegląd prasy wileńskiej. Wrzesień 1939 roku” pokazujemy, co dwa najważniejsze wileńskie tytuły prasowe w okresie międzywojennym – „Kurier Wileński” i ”Słowo” – pisały i jakie tematy poruszały w dniach 1-18 września 1939 roku, czyli od rozpoczęcia II wojny światowej do zajęcia Wilna przez bolszewików.

PODCASTY I GALERIE