Przegląd prasy wileńskiej 10 września 1939 : Wielkość wymaga ofiar

Przeglądając prasę z 10 września 1939 roku można wyciągnąć wniosek, że w społeczeństwie dochodzi do przełomu psychologicznego i wiara w rychłe zwycięstwa bezpowrotnie znika. Chociaż w kościele św. Katarzyny nadal są odprawiane nabożeństwa „aż do zwycięstwa”.

Przegląd prasy wileńskiej 10 września 1939 :  Wielkość wymaga ofiar

Fot. Archiwum/Antoni Radczenko

W „Kurjerze Wileńskim” Kazimierz Leczycki pisze o możliwości 14 września przystąpienia USA do wojny. „Nic nie pomoże Niemcom bombardowanie dzieci na przedmieściach Warszawy. Ten przyszły, nowy lepszy świat musi być światem anglosaskim, a nie światem hitlerowskim. Pomimo pozornych „zwycięstw”, właśnie dzięki tym „zwycięstwom” jest nieunikniona klęska Niemiec z dniem każdym staje się bliższa” – przekonywał publicysta.

Dziennik poinformował, że do Wilna przybył konsul litewski dr Trimakas „celem objęcia stanowiska”.

Optymizm wyparowuje również w „Słowie”. „Niemcy pokoju za Polskę nie dostaną. Anglja i Francja nie są szalone, aby powstrzymać dziś swą machinę wojenną, aby zgodzić się na biały pokój. Cały świat, cały glob wysyła przeciwko Niemcom swe wojska, gromadzi broń. Wojna może trwać długo, nie tak długo jednak jak ostatnia wojna światowa” – pisze Cat-Mackiewicz.

Konserwatywny dziennik zamieszcza wiersz-poemat żagarysty Aleksandra Rymkiewicza „Na polach popiołów”, który kończy się słowami: „Wielkość wymaga ofiar. Rozkazuj nam Prezydencie/a Polak w ręce Polaka ostre naboje poda/Czołgi przekopią piaski, baterje na stanowisko, orły na ciężkie hełmy – okopy polską kołyską.

W projekcie „Przegląd prasy wileńskiej. Wrzesień 1939 roku” pokazujemy, co dwa najważniejsze wileńskie tytuły prasowe w okresie międzywojennym – „Kurjer Wileński” i ”Słowo” – pisały i jakie tematy poruszały w dniach 1-18 września 1939 roku, czyli od rozpoczęcia II wojny światowej do zajęcia Wilna przez bolszewików.

PODCASTY I GALERIE