Przegląd kolęd i pastorałek w Rudominie

W sobotę, 28 stycznia, w Rudominie rozbrzmiewały przepiękne kolędy. Odbył się tu tradycyjny przegląd kolęd, pastorałek i zespołów kolędniczych, którego organizatorem był Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie. Organizatorzy imprezy zaprosili mieszkańców i gości Rudominy, by spędzić mile czas karnawałowy na kolędniczą nutę.

vrsa.lt
Przegląd kolęd i pastorałek w Rudominie

Fot. Organizatorzy

Celem tego przeglądu było kultywowanie tradycji i popularyzacja kolęd, pastorałek, ludowych obyczajów i obrzędów związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia, pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania. W przeglądzie mogli brać udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze i grupy kolędnicze. Każdy z wykonawców był zobowiązany do przygotowania jednego utworu nawiązującego do tematyki bożonarodzeniowej (np. kolęda, pastorałka). Czas prezentacji nie mógł przekroczyć 7 minut (soliści i duety, chóry i zespoły) lub 15 minut (grupy kolędnicze).

Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział wiele zespołów oraz solistów z różnych miejscowości rejonu wileńskiego, a także z Litwy i Polski.

Przegląd rozpoczął się od kategorii zespołów kolędniczych. Jako pierwsi na scenie wystąpili zespół wokalny „Nuta” i studio teatralno-muzyczne „Poznaj Siebie” z Szumsku, pod kierownictwem Lecha Petkiewicza. Swój dorobek artystyczny zaprezentował zespół wokalny „Cicha Nowinka”, działający przy Izbie Palm i Użytku Codziennego we wsi Ciechanowiszki, pod kierownictwem Janiny Norkūnienė. W kategorii zespołów kolędniczych wystąpił również zespól wokalny „Kresowy płomień” z Zujun, pod kierownictwem Ilony Jurewicz.

Na scenie w Rudominie wystąpili gości z Polski – zespół tańca ludowego „Poligrodzianie”. Zespół ten powstał przy Politechnice Poznańskiej w 1973 roku z inicjatywy Zbigniewa Solaka. Jako najstarszy zespół folklorystyczny w środowisku studenckim miasta Poznania wychował ponad 500 młodych tancerzy i muzyków. Obecnie Zespół stanowi ponad 60 tancerzy i 14-osobowa kapela. Prezentują tańce narodowe, obrzędy, zwyczaje i śpiewy z całej Polski. Tancerze koncertują w oryginalnych kostiumach, zaś muzyka zaaranżowana jest na właściwe dla danego regionu instrumentarium. Zespół od wielu lat jest jednym z najprężniej działających ambasadorów kultury polskiej zagranicą, odwiedzając 68 krajów świata. Dyrektorem artystycznym i choreografem zespołu jest Marzenna Biegała-Howorska, kierownikiem muzycznym oraz instruktorem śpiewu – Magdalena Howorska.

Następnie na scenie w Rudominie wystąpili soliści. Jako pierwszy w tej kategorii na scenie pojawił się Damian Antanavičius – uczeń klasy III Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Uczęszcza on do zespołu „Wesołe nutki”. Od wczesnego dzieciństwa odznacza się doskonałym słuchem i głosem. Bardzo lubi śpiewać. Podczas tegorocznego przeglądu Damian zaśpiewał kolędę „Jezus malusieńki”. Przed publicznością wystąpiła Urszula Chodorowicz – uczennica klasy 7 Gimnazjum w Rukojniach, która uczęszcza do chóru szkolnego, jak też śpiewa w zespołach „Wesołe nutki” i „Echo”. Śpiew jest pasją jej życia. A do tego ma doskonały talent muzyczny. Publiczność była zachwycona również występem Karoliny Urbanowicz – uczennicy klasy 8 Gimnazjum w Rukojniach. Od 2016 roku należała do zespołu dziecięcego „Wesołe nutki”, obecnie należy do zespołu wokalnego „Echo”, jest także solistką zespołu. Śpiewa również w kościele i chórku szkolnym. Jest posiadaczką anielskiego głosu. Lubi wykonywać wzruszające, spokojne piosenki. Kategorię solistów zamknął występ trio Cezariusza Gancewskiego, Kajetany Pernatkinaitė, Gabrieli Zagarenko. To trio młodych, pięknych i kreatywnych ludzie, którzy nie potrafią konkretnie nazwać momentu, w którym śpiewanie wkroczyło w ich życie. Wierzą, że sztuka zmienia świat.

Program przeglądu kontynuowały występy artystów w kategorii zespołów i chórów. Na scenie kolejno pojawiały się kolektywy z różnych zakątków Wileńszczyzny i Litwy.

Rudominę reprezentowały dwa zespoły: zespół wokalny „Gija (kierownik Leonas Pamerneckis) oraz zespół pieśni i tańca „Zgoda” (kierownik Henryk Kasperowicz). Z Wojdat zaś przybył zespół wokalny „Ballada”, pod kierownictwem Teresy Kołtan, chór mieszany ,,Pagirių dainoriai“, którego kierownikiem jest Janina Pamarnackienė, jak też zespół uwielbienia „Ama Deus” wykonujący współczesną muzykę chrześcijańską oraz śpiewający w językach litewskim i polskim.

Z Rukojń na przegląd przybył zespół wokalny „Wesołe nutki”, którego kierownikiem jest Wanda Masłowska. Zespól ten w 2019 r. uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, a w 2022 roku zdobył II miejsce w przeglądzie zespołów kolędniczych w Rudominie. Centrum Kultury w Rukojniach reprezentował również zespół wokalny „Echo”, pod kierownictwem Sergeja Zarszczikowa. Zespół ten w 2019 roku zdobył III miejsce w eliminacjach Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. W roku 2021 został laureatem Międzynarodowego festiwalu poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu.

W Rudominie tego dnia wystąpił dobrze już znany mieszkańcom Wileńszczyzny zespół „Stella Spei”. Jest to zespół wokalno-instrumentalny, który śpiewa na Mszach św., organizuje świąteczne wieczory kolędowe w Domu Kultury Polskiej w Wilnie połączone z akcjami dobroczynnymi. Bierze udział w Opiekach Matki Bożej w Ostrej Bramie, w świętach parafialnych, Spotkaniach Młodych, w nocnych czuwaniach w innych kościołach. Jeździ z koncertami do rożnych parafii Wileńszczyzny. Bierze czynny udział i pomaga przy organizacji festiwalów „Ciebie, Boże, Wysławiamy”. Zespół składa się z młodych osób, które śpiewają, grają na różnych instrumentach, a przede wszystkim tworzą – piszą wiersze, układają i aranżują piosenki oraz sami je wykonują.

W przeglądzie wziął udział zespół wokalno-instrumentalny ,,Vingiorykštė“ z Szat, niedużego miasteczka na Litwie, znajdującego się w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim. Zespół stanowi 8 uczestników. Kolektyw wykonuje piosenki w różnym stylu, bierze udział nie tylko w imprezach organizowanych przez swój region, ale także w imprezach lub konkursach w całym kraju.

Na scenie w Rudominie wystąpili również goście z Wilna. Na tegoroczny przegląd kolęd, pastorałek i zespołów kolędniczych przybył zespół „Wilnianki”. Zespół „Wilnianki” powstał z inicjatywy kierowniczki kolektywu Łucji Dubickiej. Repertuar zespołu składa się z polskich pieśni patriotycznych, biesiadnych (ze zbiorów naszych babć), lirycznych oraz estradowych piosenek. Kolejnym gościem z Wilna był zespół „Seniorzy Rodacy”, który jest bardzo zaangażowany w popularyzację kultury polskiej na Litwie, krzewi tradycje polskie na Litwie, a także poza jej granicami.

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie reprezentowały aż siedem zespołów. Był to zespół wokalny „Bujwidzianka”, pod kierownictwem Roberta Klimaszewskiego, którego repertuar stanowią pieśni ludowe, patriotyczne i religijne śpiewane w języku polskim, litewskim i ukraińskim. Kolejny kolektyw – to zespół wokalny „Melodia”, pod kierownictwem Stanisława Mażejki, który wykonuje utwory zarówno estradowe, jak też znane i popularne pieśni ludowe. WOK w Niemenczynie reprezentował również zespół wokalny „Gija”, którego kierownikiem jest Algirdas Biveinis. Wszystkich zachwycił występ zespołu „Inventum”, pod kierownictwem Grzegorza Pileckiego, jak też zespołu „Lada“, pod kierownictwem Eleny Sartatavičiūtė. W przeglądzie wziął udział zespół „Oktawa” (kierownik Grzegorz Pilecki), który poświęca dużo uwagi na pielęgnację polskiej pieśni ludowej zarówno tej tradycyjnej jak i współczesnej, sięga też po repertuar klasyczny, a w swoim repertuarze posiada wiele kolęd i pastorałek. Na scenie wystąpił również zespół wokalny „Brzózka“, działający przy WOK w Niemenczynie  w Filii w Glinciszkach, który w swoim repertuarze posiada polskie pieśni narodowe oraz regionalne.

Na scenie w Rudominie można było tego dnia zobaczyć również zespół wokalny „Przyjaciółki” z Kowalczuk (kierownik Walerij Wałujewicz), zespół wokalny „Przyjaciele” z Mickun (kierownik Henryk Boguszewicz).

Oceny występów dokonała Jury, w której skład weszli: kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot, dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka, nauczyciel śpiewu solowego w Szkole Muzycznej w Niemenczynie Natalia Sosnovskaitė, choreograf dziecięcego zespołu folklorystycznego „Mali Poligrodzianie” Karol Rogacki. Pod uwagę były brane następujące kryteria: Walory głosowe, dobór repertuaru, interpretacja utworu i dykcja, poziom trudności wykonywanego utworu, ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii solowej wyróżnienie zostało przyznane Dorocie Balul z zespołu „Inventum”. W kategorii zespołów zwyciężył zespół „Ama Deus”. W kategorii chóru I miejsce podzielili zespół wokalny „Ballada” oraz chór mieszany ,,Pagirių dainoriai“. W kategorii kolędniczej I miejsce również zostało przyznane dwom zespołom – „Kresowy płomień” oraz „Poligrodzianie”. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z rąk dyrektora WOK w Rudominie upominki jako wyraz wdzięczności za pracę przy ocenie występów uczestników przeglądu, otrzymali członkowie komisji.

Na przegląd zespołów kolędniczych przybyli także dostojni goście: kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot, nauczyciel śpiewu solowego w Szkole Muzycznej w Niemenczynie Natalia Sosnovskaitė, choreograf dziecięcego zespołu folklorystycznego „Mali Poligrodzianie” Karol Rogacki.

PODCASTY I GALERIE