Przedwigilijne słuchowisko radiowe – „Samotność, cóż po ludziach”

24 grudnia słuchacze Radia Znad Wilii (103.8 fm) będą mieli okazję zanurzyć się w świat literatury, bowiem o godz. 15:40 na falach radia odbędzie się słuchowisko radiowe pt. „Samotność, cóż po ludziach” na podstawie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Lilii Kiejzik.

zw.lt
Przedwigilijne słuchowisko radiowe – „Samotność, cóż po ludziach”

Przedwigilijne Słuchowisko Radiowe – „Samotność, cóż po ludziach” nagrane przez Polskie Radio Rzeszów, którym Teatr Studio uwieńczy obchody roku 2022, jako Roku Polskiego Romantyzmu, a zarazem złoży Hołd urodzinowy Wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi w 224 rocznicę urodzin i imienin Poety oraz symboliczną datą Premiery spektaklu „PROCES SĄDOWY” wg. „Dziadów” w 4 częściach z 1988 roku. 

Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok bardzo często doświadczali uczucia niezrozumienia, a co za tym idzie samotności. Uczucie to jest aktualne także dzisiaj, w czasach „wielkiej” globalizacji i postępu, szczególnie gdy znowu jeden z Narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Ukraińcy, walczą o swój byt z odwiecznym wrogiem naszym – Rosją.

Ważnym momentem owego scenariusza jest Improwizacja Bohatera. Monolog Konrada ma miejsce w celi klasztoru bazylianów w Wilnie, zmienionego w więzienie carskie. Stanowi kwintesencję poety-wieszcza i poezji romantycznej, jednocześnie zarysowując kryzys romantycznej koncepcji poezji. Ukazuje sprzeczność: bohater chce się zbratać z rodakami, lecz jednocześnie domaga się od Boga władzy Jemu równej nad narodem, której to chce użyć dla uszczęśliwienia narodu i człowieka.

„Samotność, cóż po ludziach” – słowa te wypowiedział w Wielkiej Improwizacji główny bohater III części „Dziadów” Konrad. Bohater jest człowiekiem samotnym, wyalienowanym i niezrozumiałych przez innych. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest poetą i siłą swoich wrażeń przerasta innych współwięźniów. Konrad pragnie dokończyć sam wielkich rzeczy – chce przyczynić się do wyzwolenia ojczyzny. I tylko on, poeta, może tego dokonać i tylko on ma prawo domagać się tego od Boga. Godzi się, a wręcz nawet skazuje na osamotnienie, ponieważ chce osiągnąć cel, jaki przed sobą postawił.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy 2022”.

Parnerzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Polskie Radio Rzeszów.

Reżyseria: Lila Kiejzik

Adaptacja: Monika Urbanowicz, Alwida Bajor

Akompaniament: Rūta Naruševič 

Zespół aktorski:

Konrad – Witold Rudzianiec,
Ewa/Pani Rollisonowa – Alina Masztaler
Ksiądz – Edward Kiejzik
Więźniowie – Bartek Urbanowicz, Daniel Aleks Marcinkiewicz, Hubert Niewierowicz, Arnold Wolotko
Anioł Czarny – Dominika Jakowicz
Anioł Biały – Kinga Lewko

PODCASTY I GALERIE