Przedstawiciele sejmu i rządu złożyli wieńce w Ponarach

Przewodnicząca sejmu Loreta Graužinienė oraz kanclerz rządu Alminas Mačiulis oddali hołd ofiarom Holocaustu w Ponarach.

BNS
Przedstawiciele sejmu i rządu złożyli wieńce w Ponarach

Graužinienė podkreśliła, że historia Holocaustu jest nieodłączną częścią przeszłości. ,,Zapomnienie albo ignorancja tych przeżyć byłyby usprawiedliwieniem popełnionej zbrodni. Dlatego zwracamy dużo uwagi na to, żeby tę część historii poznało młode pokolenie na Litwie” – mówiła podczas uroczystości przewodnicząca sejmu.

Kanclerz rządu oświadczył, iż Holocaustu jest jednym z najstraszniejszych odcinków litewskiej historii. ,,Wojny, które miały miejsce w Wilnie, pożary, epidemie nic nie dorównuje do koszmaru Ponar. To tutaj, według piekielnego planu byli mordowani ludzie. O każdej porze roku. W dzień i w nocy. Tutaj poległa prawie cała litewska Jerozolima” – mówił Mačiulis.

23 września obchodzony jest Dzień Zagłady Litewskich Żydów. Tego dnia 1943 roku rozpoczęła się likwidacja Wileńskiego Getta. Holocaust na Litwie doprowadził do niemal całkowitej zagłady litewskich Żydów. Spośród ok. 210 tys. Litwaków do końca wojny przetrwało ok. 15 tys.

Dzisiaj na Litwie zamieszkuję ok. 5 tys. Żydów.

PODCASTY I GALERIE