Przedstawiciele PKD spotkali się z przewodniczącą Sejmu

Delegacja Polskiego Klubu Dyskusyjnego spotkała się z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktorią Čmilytė-Nielsen.

zw.lt
Przedstawiciele PKD spotkali się z przewodniczącą Sejmu

Fot. Dž.G.Barysaitė/Kancelaria Sejmu Litwy

W trakcie spotkania zostały przedstawione główne założenia Strategii „Wileńszczyzna 2040”. Dyskutowano również na temat przyszłości polityki mniejszości narodowych na Litwie.

„To bardzo ważne, że ten dokument jest otwarty i promuje dialog zarówno w środowisku polonijnym, jak i z litewskimi instytucjami państwowymi. Należy zauważyć, że niektóre z kluczowych propozycji strategii, takie jak innowacyjna edukacja, jakość nauczania języka litewskiego i języka ojczystego oraz poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej regionów, znajdują odzwierciedlenie w programie tego rządu. Ustawa o imionach i nazwiskach oraz inne akty prawne regulujące prawa mniejszości narodowych są nie tylko politycznymi priorytetami koalicji rządzącej, ale także Sejmu” – powiedziała przewodnicząca parlamentu.

Strategia „Wileńszczyzna 2040” jest pierwszym tego typu dokumentem na Litwie, obejmującym najważniejsze dziedziny życia jednej wspólnoty narodowej (czyli litewskich Polaków): edukację, kulturę, gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie.

PODCASTY I GALERIE