Przedstawiciele OBWE z wizytą w EFHR

W dniu 15 marca 2016 r. w siedzibie EFHR odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Przedstawiciele OBWE z wizytą w EFHR

Fot. EFHR

Spotkanie poświęcone zostało m.in. omówieniu obecnej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie – omówiono m.in. stan legislacyjny, sytuację w zakresie oświaty, oryginalnej pisowni imion i nazwisk, kwestię umieszczania dwujęzycznych nazw topograficznych, przypadków dyskryminacji oraz mowy nienawiści. Przedstawiono również prowadzone przez EFHR sprawy.

Poprzednie spotkanie z przedstawicielami Wysokiego Komisarza odbyło się m.in. w ramach konferencji EFHR pt. „Ochrona praw mniejszości narodowych na Litwie: tendencje w ostatnich pięciu latach”, zorganizowanej 23 października 2015 r. Przedstawiciel OBWE gościła w siedzibie EFHR również jesienią 2014 r., o czym pisaliśmy tutaj.

EFHR niezmiernie cieszy się z od lat podtrzymywanego kontaktu oraz współpracy, co świadczy o profesjonalizmie i docenieniu naszej działalności, pokładając nadzieję, że przekazane obserwacje i spostrzeżenia są pomocne w przygotowywaniu przez Wysokiego Komisarza opinii i rekomendacji dla Litwy.

PODCASTY I GALERIE