Przedstawiciele Ambasady RP złożyli kwiaty na Rossie

Przed 75. laty Związek Sowiecki zaatakował Polskę. Przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na Litwie oraz przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie, z tej okazji, złożyli kwiaty na Rossie.

zw.lt
Przedstawiciele Ambasady RP złożyli kwiaty na Rossie

Fot. FB/Ambasada RP

„17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej, położone na wschód od linii Narew-Wisła-San. Był to efekt tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, który ustalał „strefy interesów Niemiec i ZSRR” na terytorium Polski” – poinformowała Ambasada na swojej stronie w Facebooku.

W uroczystości uczestniczyli ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński oraz konsul generalny Stanisław Cygnarowski, prezes ZPL Michał Mackiewicz, dyrektor Gimnazjum im Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska oraz harcerze.

Kwiaty zostały złożone przy mogiłach trzech żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza: kaprala Wincentego Salwińskiego oraz szeregowych Wacława Sawickiego i Piotra Stachirowicza, którzy zginęli broniąc cmentarza na Rossie w dniu 18 września 1939 roku przed wkraczającymi do Wilna sowietami.

Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków, oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Miejsca pochówku ponad 7 tys. z nich są nieznane.

PODCASTY I GALERIE