Przedłużono termin zgłoszeń w konkursie krasomówczym

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza V Konkurs Krasomówczy "Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę".

zw.lt
Przedłużono termin zgłoszeń w konkursie krasomówczym

Fot. Joanna Bożerodska

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Eliminacje konkursowe odbędą się w różnych grupach wiekowych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2014 i 2015 roku).
Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.

Czas wystąpienia 10-15 minut.

Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
ciekawe ujęcie tematu,
spójność wypowiedzi,
sugestywność wypowiedzi,
jasność i logiczność formułowania myśli,
poprawność językową,
bogactwo języka,
kontakt ze słuchaczami.

Prezentacja przemówień odbędzie się 10 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501.

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 6 grudnia 2016 r. na adres: krasomowczy.leu@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:

1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. telefon kontaktowy i e-mail.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizację konkursu współfinansuje Związek Polaków na Litwie.

PODCASTY I GALERIE