Przed nowym rokiem szkolnym – konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego

We wtorek, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie odbyła się coroczna konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Wziął w niej udział Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, który pogratulował społeczności oświatowej rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

vrsa.lt
Przed nowym rokiem szkolnym – konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego

Fot. vrsa.lt

„Po raz pierwszy wspólnie wkraczamy w nowy rok szkolny. Może nie znamy się jeszcze dobrze, ale mam nadzieję, że po tej konferencji uda nam się poobcować. W nadchodzącym roku szkolnym wspólnie będziemy rozwiązywać wiele nurtujących Was pytań i problemów, a także poznamy wzajemne oczekiwania. Myślę, że wspólna praca nie będzie wyzwaniem, ale raczej szansą, którą możemy wykorzystać i wspólnie zrobić duży krok naprzód dla dobra naszych dzieci, dla dobra naszych placówek oświatowych” – do uczestników konferencji zwrócił się mer R. Duchniewicz.

Zdaniem mera, na tym stanowisku zobowiązuje się on do poprawy i pielęgnacji środowiska oświatowego, tworzenia bezpiecznych i inspirujących przestrzeni, w których nie tylko jest wzmacniana edukacja dzieci, ale także są zapewniane sprzyjające warunki pracy społeczności szkolnej.

„Jako nowo wybranemu merowi jest dla mnie wielkim zaszczytem stać dziś przed Państwem i być Waszym kolegą w samorządzie, a także przedstawicielem w polityce narodowej. Nierzadko można zobaczyć i usłyszeć, że zamiast swoich głównych funkcji nauczyciele i dyrektorzy szkół „obarczani są” nadmiernym wypełnianiem dokumentów, sporządzaniem raportów i pozostają niemal sami w zadbaniu o wdrożenie wspomnianych zmian w swoich szkołach. Niemal co roku szkoły muszą rozpoczynać rok szkolny od pewnych zmian i innowacji, a to Wy w szkołach musicie decydować, jak te innowacje wdrożyć w praktyce” – zauważył w swoim przemówieniu R. Duchniewicz.

Według niego, dyrektorzy szkół zazwyczaj stają się pionkami, które muszą wytrzymać cały ten ciężar, nie zagubić się w biurokratycznych aparatach i dać sobie radę z bezpośrednią pracą. „Dlatego jako Samorząd, jesteśmy i będziemy z Wami i będziemy Was wspierać. Wysłuchując Państwa próśb, podejmujemy i będziemy podejmować odpowiednie decyzje” – podkreślił R. Duchniewicz.

Mer także wyraził zadowolenie, że jest wzmacniania edukacja włączająca w placówkach oświatowych rejonu, tworzą się dodatkowe etaty asystentów nauczyciela, podpisuje się porozumienia o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem im. Giedymina i Uniwersytetem im. Michała Romera, jest rozszerzana dostępność placówek kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego, są realizowane różnorodne projekty inwestycyjne, mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury placówek oświatowych, stosowane są różne środki zachęty finansowej itp.

„Po raz pierwszy planujemy zrekompensować uczęszczanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do przedszkoli prywatnych, jeżeli brakuje miejsc w przedszkolach państwowych. Rada rozważa także kwestię premii pieniężnych dla wyróżniających się uczniów i uczniów, którzy na egzaminach otrzymali setki” – powiedział mer R. Duchniewicz o nadchodzących planach, które bezpośrednio wpływają na całą społeczność oświatową.

Na konferencji słowo powitalne wygłosiła także wicemer Edyta Tamošiūnaitė, która zauważyła, że wszędzie i zawsze musi panować harmonijna współpraca, otwartość i zaufanie.

„Bardzo się cieszę, że mogę wrócić do Waszego grona i wspólnie z Państwem udoskonalać system oświaty naszego rejonu, wprowadzać innowacje, wzmacniać zaufanie do szkoły i placówki przedszkolnej. Wspólnie możemy naprawdę wiele, dlatego przede wszystkim życzę Wam sił, bo wykonując tę pracę, realizujecie szlachetną misję. Od Was zależy, jak będzie wyglądał rejon wileński za kilkadziesiąt lat, jaki będzie nasz kraj, na jakich będziemy wychowywać młodych ludzi, jaką drogą oni pójdą” – powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė, witając uczestników konferencji.

Według niej szkoła to akademia wiedzy, środowisko emocjonalne i psychiczne, a misją dyrektorów placówek oświatowych jest nie tylko kształcenie dzieci, ale także tworzenie dobrego środowiska emocjonalnego dla otaczających ich kolegów i nauczycieli.

„Jesteście psychologami, doradcami i prawnikami. Bycie dyrektorem szkoły wiąże się z wieloma obowiązkami i wieloma różnymi zawodami, które Państwo wykonujecie codziennie. Musicie wzmocnić pozycję swoich nauczycieli i po to tu jesteśmy my, abyście byli silni. Dlatego tworząc wspólny, silny, zgrany zespół przede wszystkim budujmy zaufanie między sobą. Nie bójmy się rozmawiać, wszyscy mamy różne pozycje, ale wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy dla siebie pomocnikami i nauczycielami” – powiedziała E. Tamošiūnaitė.

Życzenia społeczności oświatowej z okazji zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożyli także dyrektor administracji Władysław Kondratowicz i starosta Rudomina Józef Szatkiewicz. 

Po słowach z życzeniami oraz występie artystycznym zorganizowanym przez uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, roboczą część konferencji rozpoczęła Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przedstawiła realizację priorytetów edukacyjnych Samorządu za rok szkolny 2022-2023 oraz kierunki działalności na rok szkolny 2023-2024.

„Gratuluję zgromadzonym na tradycyjnej sierpniowej konferencji dyrektorów placówek oświatowych, która w tym roku odbywa się w nowym centrum sztuki i kultury – Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie. Co roku w sierpniu zbieramy się, aby podsumować miniony rok szkolny, dokonać przeglądu wykonanej pracy, cieszyć się z osiągniętych wyników i zrealizowanych celów” – powiedziała Z. Siegień, kierownik Wydziału Oświaty.

  1. Siegień ma nadzieję, że po wakacjach wszyscy wrócą wypoczęci, pełni energii, gotowi na nową pracę i wyzwania.

„1 września już niedaleko – jasne i pełne nadziei święto, które jednoczy całą społeczność oświatową i od którego rozpoczyna się kolejny rok znajomości, ciężkiej pracy, nowych aspiracji i rozwoju. Życzę Wam, abyście odważnie wkroczyli w nowy rok szkolny, abyście nie bali się nowych wyzwań, bo każde wyzwanie czy wstrząs mózgu zwiększa naszą odporność, a jednocześnie czyni nas trochę silniejszymi i lepszymi” – kontynuowała Z. Siegień.

Organizowana w sierpniu coroczna konferencja dyrektorów placówek oświatowych w tym roku zyskała nowy format. Po raz pierwszy zorganizowano dyskusję panelową „Zarządzanie szkołą i budowanie pozytywnych relacji”, podczas której zaproszeni prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i odpowiadali na pytania swoich kolegów.

W dyskusji panelowej wzięli udział: mer samorządu Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Oświaty, ekspert ds. zarządzania Zofia Siegień, dyrektor Instytutu Badań i Innowacji Edukacyjnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Michała Romera, ekspert ds. polityki edukacyjnej Barbara Stankiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie, ekspert zarządzania Daiva Losinskienė, członkini zarządu Stowarzyszenia Kierowników Szkół Litwy rejonu wileńskiego, przewodnicząca Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Rejonu Wileńskiego, mentor, Greta Balul, dyrektor szkoły-przedszkola w Bujwidziszkach rejonu wileńskiego, Małgorzata Radziewicz, dyrektor Gimnazjum w Mickunach, Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego, wiodąca oceniająca zewnętrzna Violeta Dapkevičienė, dyrektor gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji corocznej konferencji dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli i przyczynili się do organizacji corocznej konferencji dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego i życzymy, aby nadchodzący rok szkolny był pełen zaufania, szacunku, serdecznej współpracy i harmonijnej pracy, wspólnych aspiracji i odkryć.

Na terenie Samorządu działają 34 szkoły ogólnokształcące (w tym: gimnazjów – 24, szkół podstawowych – 7, szkół-przedszkoli – 3) i 18 placówek edukacji pozaformalnej (w tym: placówek wychowania przedszkolnego – 14 (przedszkoli – 4, żłobków przedszkoli – 10), szkół nieformalnego kształcenia dzieci i szkół dokształcających – 4 (szkoły artystyczne – 2, szkoła muzyczna – 1, szkoła sportowa – 1). Działa również Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Samorządu Rejonu Wileńskiego – placówka wsparcia dla uczniów, nauczycieli i szkół.

PODCASTY I GALERIE