Protest ZPL przed ambasadą Niemiec w Wilnie

Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie w dniu 25 czerwca przed ambasadą Niemiec w Wilnie organizuje pikietę, która będzie wyrazem niezadowolenia z braku postępu w rozwiązywaniu problemów nurtujących Polaków na Litwie i wszystkich mniejszości narodowych.

zw.lt
Protest ZPL przed ambasadą Niemiec w Wilnie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

,,Dzisiaj na Litwie zapadło kolejne orzeczenie sądu, na mocy którego na polską urzędniczkę na Litwie, Lucynę Kotłowską, nałożono następną grzywnę za tablice z polsko-litewskimi nazwami ulic w rejonie wileńskim, którego większość mieszkańców stanowią Polacy.

Pikieta jest organizowana przed ambasadą Niemiec, bowiem ten kraj jest zaliczany do największych potęg gospodarczych świata, jest największym pod względem liczby mieszkańców państwem Europy oraz jednym z najważniejszych graczy na unijnej scenie politycznej. Nie mniej ważne znaczenie ma fakt, że mniejszość niemiecka poza granicami kraju cieszy się pełnią praw przysługujących jej ze względu na status mniejszości.

Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie informuje, że wiec jest organizowany, bowiem polska mniejszość na Litwie nie może godzić się na notoryczne uszczuplanie praw jej przysługujących, na represje finansowe oraz zabiegając o realizację na Litwie unijnych standardów w zakresie poszanowania praw człowieka” – napisano w oświadczeniu prasowym AWPL.

Warto przypomnieć, że za polskie napisy niejednokrotnie był karany również dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego, Bolesław Daszkiewicz. Przed miesiącem Daszkiewicz zapłacił grzywnę w wysokości 43 tys. litów (ok. 12,5 tys. euro).

Na Litwie obecnie nie ma ustawy o mniejszościach narodowych. Poprzednia, przyjęta jeszcze w 1989 roku, gdy Litwa wchodziła w skład ZSRR, obowiązywała do 2010 roku. Przewidywała ona m.in., że na tablicach informacyjnych w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową obok języka litewskiego można używać języka tej mniejszości m.in. polskiego.

Od roku przygotowany jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Ma ona zezwalać na używanie języka tych mniejszości w życiu publicznym oraz na podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości, w których przedstawiciele mniejszości narodowych stanowią co najmniej 25 proc. mieszkańców. Władze Litwy zwlekają jednak z jej uchwaleniem.

PODCASTY I GALERIE