Protest w Trokach: Bracia Litwini nie niszczcie naszej szkoły

Mimo protestów polskiej społeczności i radnych AWPL Rada samorządu rejonu trockiego przełożyła głosowanie w sprawie kompletowania klas w Szkole Średniej w Trokach z polskim językiem nauczania.

Antoni Radczenko

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady. Od samego rana pod gmachem samorządu zebrała się grupka mieszkańców Trok i okolic, którzy protestowali przeciwko reorganizacji szkoły. W wypadku, gdyby Rada nie zatwierdziła kompletów klas na przyszły rok, to szkoła zostałaby przekształcona w szkołę podstawową. Natomiast kierownictwo szkoły ubiega się o status gimnazjum.

W ramach solidarności z mieszkańcami Trok, na pikietę przybyli ludzie z Wilna. Protestujący mieli ze sobą plakaty w językach polskim i litewskim: „Ręce precz od Szkoły Średniej w Trokach”, „Nie dajmy zniszczyć szkoły”, „Bracia Litwini nie niszczcie naszej szkoły”, „Wynaradawianiu naszych dzieci – NIE”. Do Trok przybył również wiceprzewodniczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz.

Przed posiedzeniem do zebranych wyszedł mer rejonu Vytautas Zalieckas, który zaprosił zebranych do środka, obiecując, że zaapeluje do radnych, aby ta kwestia została przegłosowana w pierwszej kolejności.

„Szkoła Średnia w Trokach odpowiada wszelkim wymogom stawianym przez Ministerstwo Oświaty” – powiedziała podczas posiedzenia radna AWPL Alina Kowalewska. Radna dodała, że społeczność lokalna jednoznacznie popiera władze szkoły i sprzeciwia się wobec reorganizacji.

Później głos zabrał mer rejonu, który zaproponował przełożenie głosowania w tej kwestii, bo „są różne zdania, różne punkty widzenia” i dlatego trzeba więcej czasu, aby wgłębić się w problematykę. „Kiedy zostanę zsumowane wszystkie punkty, to Rada będzie mogła przyjąć prawidłową decyzję” – zasugerował mer.

Obserwujący obrady samorządowców wiceprzewodniczący Sejmu J. Narkiewicz zaapelował, aby nie odkładać głosowania. „Mimo wszystko zaproponowałbym i prosiłbym was nie przekładać tej kwestii, a dzisiaj przyjąć odpowiednią decyzję. Jakbyśmy nie dyskutowali, nie zwlekali i nie szukali różnych pretekstów decyzja dla wszystkich jest chyba oczywista. Szkoła naprawdę odpowiada wszelkim kryteriom, aby została przedstawiona do akredytacji. Społeczność wyraziła swoje jednoznaczne zdanie, a ustawy o oświacie jednoznacznie mówią, że trzeba brać pod uwagę zdanie mieszkańców” – powiedział J. Narkiewicz.
Mimo apeli radni zadecydowali przełożyć głosowanie do następnego posiedzenia. Propozycję mera poparło 12 radnych, 8 głosowało przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej