Protest Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru – pięciominutowy krzyk

Wykładowcy, pracownicy i studenci Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (LMTA) dzisiejszą akcję na znak protestu wobec problemów w dziedzinie oświaty rozpoczęli pięciominutowym krzykiem.

BNS
Protest Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru – pięciominutowy krzyk

Fot. BNS/Lukas Balandis

Obserwowało akcję protestacyjną przy budynku centralnym Akademii przy alei Giedymina ponad 150 osób.

Wykładowcy, pracownicy i studenci krzyczeli z okien i balkonów uczelni z 20-sekundowymi przerwami.

W ten sposób uczelnia wyraziła solidarność z wcześniejszymi protestami uczelni wyższych i szkół, które apelują do władz o rozwiązanie problemów w systemie oświaty.

2 grudnia rząd ze związkami zawodowymi pracowników oświaty podpisał porozumienie zespołowe, zgodnie z którym zobowiązał się od 1 września zwiększać o 10 proc. wynagrodzenia akademickim pracownikom uczelni, choć podwyżek oczekiwano już od stycznia. Uniwersytet Wileński żąda podwyżek o 20 proc.

Społeczność akademicka także ubiega się o to, by były indeksowane wynagrodzenia wykładowców, a na badania naukowe zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej zostało przeznaczonych 3 proc. PKB.

Poza tym, społeczność akademicka chce uczestniczyć w formowaniu polityki budżetowej i podatkowej.

W porozumieniu nie uwzględniono także żądania od przyszłego roku przeznaczyć dodatkowo około 8,9 mln euro na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom nieakademickim.

PODCASTY I GALERIE