Propozycja przeznaczenia dodatkowych środków na remont kaplicy grobu Chrystusa w parafii Znalezienia Krzyża

Posłanka Asta Kubilienė chce, aby rząd przeznaczył dodatkowe środki z budżetu na dokończenie remontu kaplicy grobu Chrystusa w parafii Znalezienia Krzyża w Wilnie.

zw.lt
Propozycja przeznaczenia dodatkowych środków na remont kaplicy  grobu Chrystusa w parafii  Znalezienia Krzyża

Fot. Roman Niedźwiecki

Posłanka zgłosiła odpowiedni projekt do nowelizacji Ustawy o zatwierdzeniu wskaźników finansowych budżetu państwa i budżetów gmin na 2021 r. A. Kubilienė chce, aby na remont przeznaczono 60 tys. euro i wskazała możliwe źródło pieniędzy – nadwyżki wpływów budżetowych oraz wpływy z akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

„Biorąc pod uwagę znaczną potrzebę odnowy i adaptacji infrastruktury duszpasterskiej w parafii Odnalezienia Krzyża na remont kaplicy grobu Chrystusa (wybudowanej ok. 1683 r.) w 2020 r. przeznaczono 50 tys. euro. Kaplica ta znajduje się na liście obiektów chronionych przez państwo i należy do kompleksu architektonicznego Kalwarii Wileńskiej, który na Litwie można przypisać obiektom sakralnym i turystycznym o szczególnym znaczeniu ”- mówi A. Kubilienė.

Według niej szacunkowy koszt remontu tego obiektu to ponad 100 tys. euro, dlatego potrzebne są dodatkowe fundusze na ukończenie prac.


PODCASTY I GALERIE