Propozycja nauki w Toruniu dla uczniów ze szkół polskich na Litwie

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” otrzymało propozycję prywatnego Katolickiego Liceum Akademickiego im. Władysława Jagiełły w Toruniu, które wyraziło chęć przyjęcia u siebie do 15 uczniów, do nauki w pierwszej klasie tego liceum, począwszy od 1 września 2016 roku.

zw.lt
Propozycja nauki w Toruniu dla uczniów ze szkół polskich na Litwie

Fot. pixabay.com

Uczniowie ci otrzymają bezpłatną naukę, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie albo w Bursie Caritas Diecezji Toruńskiej albo w rodzinach wskazanych przez toruńskie parafie.

Rodziny uczniów powinny zapewnić dojazd do Torunia i powrót do Wilna po zakończeniu roku szkolnego. Uczniowie, którzy wykażą się dobrymi wynikami w nauce mają szansę studiowania w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej.

Zainteresowani muszą spełniać podstawowe kryterium wiekowe – 16 lat (na dzień 1 września br.) i być po ukończeniu klasy 9.

Na informację od ewentualnych kandydatów oczekujemy do 10 czerwca br. pod nr tel.2333225; lub na adres e-mail: [email protected]

PODCASTY I GALERIE