Projekty mniejszości narodowych otrzymały wsparcie z samorządu

Samorząd Miasta Wilna rozdzielił finansowanie dla drobnych projektów kulturowych oraz projektów sportowych. Ogółem na 228 inicjatyw przyznano 380,9 tys. euro. Tym razem dla mniejszości narodowych został utworzony osobny program.

zw.lt
Projekty mniejszości narodowych otrzymały wsparcie z samorządu

Fot. Joanna Bożerodska

W ramach „Programu inicjatyw wspólnot narodowych” 2400 euro przyznano na Koncert Noworoczny „W rytmie poloneza i mazur” Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”, 1500 euro na projekt organizacji społecznej chóru „Zgoda” pod tytułem „Jarmark kaziukowy – dziedzictwo głębokiej tradycji historycznej” oraz 1500 na święto z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Na wszystkie projekty mniejszości narodowych samorząd przekaże 29300 euro.

W ubiegłym roku wśród wspieranych przez samorząd projektów nie znalazły się projekty polskich instytucji i organizacji na Litwie. Początkowo samorząd odpierał zarzuty organizacji mniejszości narodowych twierdząc, że projekty wybierała specjalna komisja składająca się z 22 członków, w skład której wchodzili przedstawiciele instytucji kulturowych, świata akademickiego oraz samorządu. Później jednak władze miasta przyznały, że potrzebne jest stworzenie osobnego programu dla projektów wspólnot narodowych, aby były one oceniane w swojej kategorii.

W tym roku samorząd przyznał także finansowanie według programów sztuk wizualnych, muzyki, kina, teatru, literatury i wydawnictw, dziedzictwa kulturowego, kultury etnicznej, oświaty kulturowej i inne.

PODCASTY I GALERIE