Projekt zagospodarowania terytorium Wielkiej Synagogi w Wilnie

Prezentacja projektów na zagospodarowanie terytorium Wielkiej Synagogi w Wilnie odbędzie się 12 stycznia.

zw.lt
Projekt zagospodarowania terytorium Wielkiej Synagogi w Wilnie

Fot. Materiały prasowe

Na prezentację o godz. 13 przy Ratuszu wileńskim są zapraszani również mieszkańcy Wilna, którzy będą mogli zapoznać się z projektami i wystosować swoje uwagi. Projekty przedstawi ich kierownik Vincas Brezgys. O planowanych pracach opowiedzą specjaliści Agencji odbudowy starówki wileńskiej. Odpowiedzą również na powstałe pytania.

Terytorium, gdzie kiedyś znajdowała się Wielka Synagoga, mieści się w dużym podwórku na ulicy Niemieckiej. Jest to jedno z najważniejszych miejsc historycznych stolicy. Terytyrium ma być poddane kompleksowemu uporządkowaniu. Agencja przeprowadziła kilka spotkań z najbliższymi mieszkańcami, potencjalnymi sponsorami, przedstawicielami wspólnoty żydowskiej.

Projekty zostały przygotowane przez spółkę Vilniaus planas. Władze miasta zapraszają do wspólnego rozpatrzenia projektów we czwartek, przy wileńskim Ratuszu.

PODCASTY I GALERIE