Projekt „Z małej szkoły w wielki Świat”

Młodzież Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace uczestniczyli w pięciodniowym obozie w ramach projektu ,,Z małej szkoły w wielki świat|”, który został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki i Administrację Samorządu rejonu solecznickiego.

salcininkai.lt
Projekt „Z małej szkoły w wielki Świat”

Celem projektu było: wzmacnianie współpracy między dwoma polskimi szkołami na Litwie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez konkursy plastyczne i gry edukacyjne,   pogłębienie wiedzy o historii i działalności na rzecz obojga narodów patronów szkoły (Anny Krepsztul i Elizy Orzeszkowej), nawiązanie do krajoznawstwa i turystyki w celu poznania historii.

W ciągu pierwszych dwóch dni młodzież poprzez gry, zabawy, pracę w grupach zaprzyjaźnili się między sobą, bliżej poznali życie i losy patronek swoich szkół, zapoznali się z działalnością placówek, bliżej poznali miejscowości, w których znajdują się i działają gimnazja.  Uczestnicy dwóch szkół miały możliwość pogłębić wiadomości o parafialnych świątyniach w Butrymańcach i Rudnikach, uporządkować groby poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Butrymańcach i w puszczy Rudnickiej, zwiedzić muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul w Taboryszkach.

Wiele wrażeń i emocji przyniosły kolejne dwa dni obozu: dwudniowa wycieczka do Polski zwiedzając piękne miejsca Warmii i Mazur: Augustów, Giżycko, Olsztyn, gdzie uczestnicy projektu poszerzyły swoją wiedzę o historii każdego z miast oraz najważniejszych postaciach historycznych i wybitnych naukowcach, takich jak Mikołaj Kopernik.

Najbardziej uczniowie byli zachwyceni z wycieczki do ,,Wilczego szańcu” – kwatery Hitlera, gdzie mogli na żywo zobaczyć i bardziej zrozumieć dzieje historyczne podczas drugiej wojny światowej oraz z wycieczki do ,,Świętej Lipki”, gdzie modlitwą, śpiewem i słuchaniem organów  zakończył się kolejny dzień.

Wycieczka do Polski pozwoliła pogłębić wiedzę o znaczeniu Polski w życiu Polaków na Litwie.

Na podsumowanie projektu uczestnicy zebrali się w piękny pałacyku w Wilkiszkach, gdzie uczniowie tworzyli plakaty /kolaże ze zdjęć zrobionych podczas obozu oraz uczestniczyli w plenerze plastycznym, za organizację którego podziękowania kierowane są p. Katarzynie Sokołowskiej, starszemu specjaliście Wydziału oświaty i sportu administracji rej.  solecznickiego. Za udostępnienie miejsca oraz za miłe przyjęcie społeczność szkolna dziękuję dyrektor Centrum młodzieży i turystyki w Wilkiszkach p. Wiolecie Baranowskiej.

Działalność projektowa ,,Z małej szkoły w wielki świat” pozwoliła wzbogacić patriotyczny duch młodzieży w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz poszerzyć wiedzę w zakresie wspólnej historii i kultury Polski i Litwy oraz poczucia dumy z własnej kultury i tradycji, przyjaźni miedzy młodzieżą Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i im.Gimnazjum  Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

PODCASTY I GALERIE