Projekt “Tandem umiejętności” już na półmetku

Europejska Fundacja Praw Człowieka informuje, że rozpoczęty 5 października projekt edukacyjny promujący integrację kulturową w Wilnie „Tandem umiejętności” jest już na półmetku. Główne zadanie projektu to integracja społeczna młodzieży z różnych grup narodowościowych Litwini, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Żydzi, Karaimi oraz inni poprzez wykorzystanie metody edukacyjnej „tandemu umiejętności”.

Projekt “Tandem umiejętności” już na półmetku

Warto zaznaczyć, że aktywny udział w tym projekcie biorą uczniowie z różnych szkół z Wilna, rejonu wileńskiego oraz solecznickiego. Jak na przykład z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, ze Szkoły Średniej w Zujunach oraz ze Szkoły Średniej im. Aleksandra Puszkina. Uczniowie z różnych szkół dzielą się swoimi umiejętnościami artystycznymi, językowymi, technicznymi i innymi. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy przedstawiali historię Litwy oraz Polski, uczyli się podstaw języka polskiego oraz poznawali religię islamu w miejscowości w której mieszkają. Uczestnicy projektów są reprezentantami m.in. narodowości polskiej, litewskiej oraz rosyjskiej. Relacje ze spotkań można znaleźć na platformie tandem.efhr.eu.

Zdobyte umiejętności zostaną zaprezentowane przez uczestników na uroczystej gali kończącej projekt – 27 listopada. Wszystkie drużyny otrzymają również dyplomy potwierdzające uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

PODCASTY I GALERIE