Projekt Eko-Dialogi: Młodzież z Polski i Litwy o ekologii

Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych realizuje projekt dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży pt. „Eko-dialogi”. Zasadniczym celem projektu jest integracja młodzieży z Polski i Litwy.

zw.lt
Projekt Eko-Dialogi: Młodzież z Polski i Litwy o ekologii

Fot. Bartek Borys/

W przedsięwzięciu udział bierze 18 osób. Naszym litewskim partnerem jest organizacja pozarządowa Klub Włóczęgów Wileńskich.

Projekt ma na celu promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Nasze działania skupiamy na zagadnieniu ekologii i dialogu międzykulturowego. Uważamy, że tematy te są do siebie bardzo zbliżone. Problemy dotyczące ekologii nie są zależne od żadnych granic, stanowią więc doskonały motyw przewodni do refleksji na temat dialogu międzykulturowego.

Planowana w ramach projektu wymiana młodzieżowa odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Lubinie (woj. zachodniopomorskie). Litewsko-polska grupa młodzieży zajmie się zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Projekt skupi się na dwóch głównych elementach:
1. Przygotowanie gry planszowej. Prace odbywać się będą w mieszanych (litewsko–polskich) parach. Każda z dwójek będzie miała za zadanie zdobyć informacje dotyczące kilku zagadnień, istotnych z punktu widzenia środowiska Wyspy Wolin. Przykładowe zagadnienia: zagrożenia środowiska; cenne elementy środowiska przyrodniczego; relacje między przyrodą, a lokalną społecznością itp. Dla par zostaną przygotowane specjalne zadania, których wykonanie pozwoli na zdobycie informacji, które następnie zostaną wykorzystane do stworzenia gry planszowej, która po projekcie zostanie wydrukowana.

2. Warsztaty dotyczące zagadnień związanych z budowaniem dialogu międzykulturowego na przykładzie kwestii dotyczących środowiska naturalnego. Celem zajęć będzie poszerzenie wiedzy, wymiana wiedzy oraz pomysłów, a także integracja uczestników projektów i zbudowanie płaszczyzny międzykulturowego porozumienia.

Źródłem finansowania projektu jest Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, z dotacji Ministra Edukacji Narodowej RP.

PODCASTY I GALERIE