Wystartował projekt „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą.“

Rozpoczęła się rejestracja uczestników polsko-litewskiego historycznego projektu edukacyjnego „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą.“, który organizują Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Litewskim Centrum Edukacji Nieformalnej.

Wystartował projekt „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą.“

Materiały prasowe

Głównym celem projektu, który wpisuje się w przygotowania Polski i Litwy do uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w 2018 roku, jest pogłębianie wzajemnego zrozumienia, szacunku i tolerancji pomiędzy mieszkającymi na Litwie Polakami a Litwinami w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz łączące oba nasze narody postaci historyczne, miejsca, wydarzenia. Tych wspólnych punktów jest wiele – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Emilia Plater, Józef Piłsudski, Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz, ród Radziwiłłów, a także Tadeusz Kościuszko, czy Ludwik Zamenhof, rok imienia których właśnie obchodzimy.

Projekt, który trwa od lutego do czerwca 2017 roku, skierowany jest do uczniów klas 6-11 wszystkich szkół na Litwie. W jego ramach uczestnicy poszukują w swojej najbliższej okolicy miejsc, wydarzeń i postaci historycznych świadczących o wspólnej polsko-litewskiej historii, pokazujących udaną współpracę na przestrzeni wieków. Mogą to być ślady bohaterów obu naszych narodów, miejsca pamięci narodowej, ale także ciekawe budynki zaprojektowane przez polskich architektów, historie „małych ojczyzn”, miejsca związane z patronami szkół. Uczniowie mają za zadanie stworzyć ciekawe trasy ścieżek edukacyjnych, które po zakończeniu projektu będą udostępnione dla wszystkich osób zainteresowanych historią na specjalnej stronie internetowej założonej przez organizatorów.

„Już za kilka miesięcy rozpoczniemy szczególny rok, bowiem w Polsce i na Litwie świętować będziemy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Chcemy wykorzystać tę okazję do podkreślenia wartości obecnych w historii Polski i Litwy, przypomnienia naszych wspólnych bohaterów, chcemy mówić o wolności, osiągnięciach naukowych, kulturalnych, poszanowaniu godności człowieka i jego praw. Mamy świadomość, że przez ostatnich 100 lat relacje obu naszych krajów nie zawsze układały się najlepiej, dlatego poprzez organizację projektu skierowanego do młodzieży chcemy pokazać, że w naszej kilkusetletniej wspólnej historii więcej było pozytywnych niż negatywnych momentów. I, że patrząc na wspaniałe biografie naszych bohaterów, ich dokonania, na miejsca wspólnej pamięci, mamy czym się w Europie pochwalić i z czego być dumnym.”- mówi dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

Projekt „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą.“ jest kontynuacją zainicjowanych przez Instytut Polski w 2012 r. projektów edukacyjnych dla uczniów szkół z różnymi językami wykładowymi na Litwie. W 2012 r. odbył się projekt „Czesław Miłosz-czytające szkoły”, w ramach którego młodzi Litwini, Polacy i Rosjanie wspólnie odkrywali twórczość urodzonego na Litwie Polaka Noblisty. W 2014 r. w ramach obchodów 150. rocznicy  Powstania Styczniowego Instytut Polski w Wilnie zainicjował i zrealizował ogólnolitewski projekt „Adoptujemy Zabytki Powstania Styczniowego”, w ramach którego uczniowie ze szkół Litwy połączeni w wielonarodowościowe grupy robocze, badali lokalną historię związaną z Powstaniem Styczniowym.

„Cieszymy się bardzo, że wszystkie zainicjowane dotychczas przez Instytut Polski w Wilnie przedsięwzięcia mające na celu promocję historii i kultury, wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego są tak popularne wśród uczniów – w poprzednich edycjach wzięło już udział łącznie ponad 500 uczniów z 72 szkół. Co ważne, zainicjowane przez nas projekty stały się inspiracją dla instytucji litewskich, w tym Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy do organizowania podobnych wspólnych projektów dla uczniów ze szkół z różnymi językami wykładowymi”- dodaje koordynator projektu Anna Pilarczyk-Palaitis.

Rejestracja
szkół trwa do 31 marca br. pod adresem https://goo.gl/forms/ATxnp5SApRuBY0Hr2.

Więcej informacji, w tym regulamin, dostępne są na stronie:

http://www.lmnsc.lt/lt/lietuva_lenkija

http://www.lenkukultura.lt/?cat=18&postid=5693

Więcej informacji:
Anna Pilarczyk-Palaitis
koordynator projektów w IP
tel. (8 5) 2660 680
anna.pilarczyk@instytutpolski.org

PODCASTY I GALERIE